Binjurefunktion (DHEAS)

DHEA är ett hormon som skapas i binjurarna och som i kroppen ombildas till testosteron och östrogen. Produktionen av DHEA är som högst i 20-årsåldern och sjunker sedan sakta över tid. Binjurefunktion ger dig en bild av ditt DHEAS-värde. Detta hormon kan vara lågt vid binjuresvikt (Addisons sjukdom).Varför ska du beställa Binjurefunktion?
  • Du vill förstå hur dina hormoner påverkar din livskvalitet. Symtom som trötthet, allmän svaghet och avmagring kan bero på binjuresvikt.

Vilka tester ingår i Binjurefunktion?

De här markörerna testas:  

  • Hormoner
    DHEAS

Oftast utför man tester för att ta reda på DHEAS- kortisol- och könshormonnivåerna samtidigt. På så sätt får man den bästa överblicken över binjurarnas funktion.