Blodsockertest

Ett högt blodsocker är den främsta orsaken till fetma, typ-2 diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Genom att kontinuerligt mäta ditt blodsocker kan du minska risken att utveckla insulinresisten och typ-2 diabetes.

Blodsockernivån påverkas av vad vi äter och mängden fysisk aktivitet. Stess och hormoner påverkar även hur kroppen reglerar blodsockernivån.

Vilka markörer ingår i Blodsockertestet?

Glukos

Glukos är den primära energikällan för kroppens celler och den enda energikällan för hjärnan och nervsystemet. Glukosnivån varierar över dygnet och ska vara som lägst innan en måltid och som högst efter. Glukostest ska därför genomföras på fastande mage och kallas ibland därför för fastesocker.

HbA1c

HbA1c ger ett mått på hur blodsockernivån har legat de senaste två till tre månaderna. När det cirkulerar glukos i blodet så binds det de röda blodkropparna (hb). En hög glukosnivå gör att det binds mer socker på blodkropparna än det gör vid en låg glukosnivå. HbA1c kallas därför ofta för 'långtidssocker' och är en bra indikator på hur blodsockernivåer utvecklas över tid.

Blodmarkörer:

  • Glukos
  • HbA1c

  • Notera att båda markörerna ingår i Hälsokontroll XL