Blodstatus + B-celler

Genom att testa ditt blodstatus kan du få en överblick över de olika celler som finns i blodet. Benmärgen är involverad i bildandet av de celler som testas i det här paketet. Blodstatus kan visa om du har blodbrist och B-cellerna kan ge indikation på immunförsvarets funktion.Varför ska du beställa Blodstatus?
  • Du vill få koll på din hälsa. För dig som vill förstå om du har blodbrist och få en indikation på ditt immunförsvars funktion.

Vilka tester ingår i Blodstatus + B-celler?

De här markörerna testas:

Analysen kan endast erbjudas i Stockholm, På Carlanderska sjukhuset, Eskilstuna, Falköping och Nyköping.