CDT - Alkoholkonsumtion

CDT står för kolhydratfattigt transferrin. CDT utgör normalt en mindre del av totalt transferrin, men ökar vid alkoholkonsumtion. Personer som dricker regelbundet får därför en högre CDT-halt i blodet, och markören kan kartlägga en persons alkoholvanor över tid.Varför ska du beställa CDT - Alkoholkonsumtionstest?
  • Du vill förstå den långsiktiga effekten av din alkoholkonsumtion. För dig som vill förstå hur din alkoholkonsumtion påverkar din kropp över tid och upptäcka eventuellt missbruk i ett tidigt skede.

Vilka tester ingår i CDT - Alkoholkonsumtionstest?

De här markörerna testas:

  • Alkoholkonsumtion
    CDT