Graviditetstest

Ett vanligt graviditetstest visar om det finns halter av hormonet HCG (humant choriogonadotropin) i urinen, något som förekommer när du är gravid. Det går relativt fort för HCG nivåerna i urinen att bli så höga att de går att mäta med ett vanligt urinprov. Efter en vecka så ska hormonet dubbleras för var dag som går och nå en topp runt vecka 10. Därefter börjar nivåerna falla för att tillslut hålla sig jämnt vid en lägre nivå från vecka 20 fram till förlossningen. Problemet med ett vanligt graviditetstest är det endast kan visa att de förekommer HCG i din urin, det berättar inget om vilka nivåer det handlar om. Genom våra blodprov kan vi mäta HCG-nivåerna mer exakt och på så sätt se om graviditeten utvecklas normalt. Eftersom ett blodprov kan ge ett mycket precisare svar så går det att bekräfta en graviditet på ett mycket tidigare stadium jämfört med ett vanligt graviditetstest.

Ett hormonvärde som sjunker för mycket eller inte håller sig till den förväntade ökningen efter en vecka kan vara ett tecken på att graviditeten inte utvecklas normalt. Detta kan bland annat bero på extrauterin graviditet, det vill säga att barnet utvecklas utanför livmodern, något som kan vara livshotande.