Hälsokontroll Bas

Med vår Hälsokontroll Bas kan du till ett bra pris snabbt och smidigt skaffa dig en god hälsoöverblick. Kontrollen innehåller 18 olika blodanalyser vilket är mycket omfattande relativt traditionella hälsokontroller

Redan timmar efter det att du tagit ditt blodprov har du dina första resultat i din privata journal och när alla resultat är klara får du en skriftlig kommentar av en läkare.Varför ska du beställa Hälsokontroll Bas?
  • Du vill veta om du har värden som indikerar att du är i riskzonen för vissa sjukdomar - Många av våra kunder uppvisar exempelvis värden som indikerar hög sannolikhet för pågående metabola sjukdomar eller förhöjd risk för framtida besvär inom hjärt/kärl och diabetes.
  • Du vill ta ökat ansvar för din hälsa både idag och i framtiden - Genom kunskap om din nuvarande situation är du bland annat beredd att genomföra eventuella erforderliga kost- och livsstilsförändringar.
  • Du vill veta om du får i dig tillräckligt med vitaminer och mineraler - Genom att mäta dina nivåer slipper du gissa vilka tillskott du bör ta.
  • Du vill få egna referensvärden för framtida analys - För att långsiktigt verkligen förstå din kropp skall du följa dina värden över tid för titta på trender och skillnader.
  • Du vill få en bättre dialog med din doktor - Läkare arbetar normalt med en strikt budget och ger dig sällan särskilt många blodanalyser. Nu kan du själv välja vad du vill testa och sedan dela resultaten med din doktor.
  • Du vill bli piggare och få mer utav din träning – Våra analyser är inte minst till för dig som vill maximera din hälsa och inte nöjer dig med att bara inte vara sjuk.

Alla testerna håller högsta kliniska kvalitet och analyseras på vanliga sjukhuslaboratorier. Legitimerade läkare granskar alla resultat och skriver en rekommendation om något faller utanför det normala. Du får en privat journal och i den hittar du även omfattande analyser och information så att du verkligen förstår dina värden och vet vad du kan göra för att förbättra dem både på kort och lång sikt.

Vilka tester ingår i Hälsokontroll Bas?

Följande 18 markörer testas vid varje tillfälle:

(Klicka på enskilda tester för mer information)

Beställ hälsokontroll 495 kr