IGF-1 och C-Peptid

IGF-1, som står för Insulin-like Growth Factor 1, är ett tillväxthormon som hjälper till att kontrollera hur snabbt kroppens celler växer och reproducerar sig. Hormonet är särskilt viktigt hos barn och ungdomar som fortfarande växer. När en person har kommit till en fullvuxen ålder så kan en hög nivå av IGF-1 vara ohälsosamt för kroppen. Ju högre nivå, desto snabbare skapar kroppen nya celler istället för att reparera de befintliga cellerna. Det har även hittats samband mellan höga nivåer av IGF-1 och cancer.

Genom vår analys kan du snabbt få reda på hur dina nivåer av IGF-1 ser ut. Höga IGF-1 värden hos vuxna ökar risken för sjukdomar som cancer men ger även en ökning av muskelmassa eftersom hormonet hjälper till att reparera och skapa nya celler. För att IGF-1 ska kunna bildas i levern krävs både insulin och proteiner. Det innebär att det går att höja och sänka IGF-1 nivåerna genom att hålla sig till en viss kost. När insulinnivåerna sjunker följer IGF-1 nivåerna med. IGF-1 nivåerna kan även påverkas av andra faktorer förutom kost, som exempelvis ärftliga sjukdomar, hård träning och sjukdom. För låga eller höga IGF-1 nivåer hos barn och ungdomar gör att kroppen inte växer eller växer för mycket.

C-peptid har en längre halveringstid än insulin och därför ger mätning av C-peptid en god indikation på utsöndringen av insulin från bukspottkörteln. Koncentrationen varierar i takt med insulinkoncentrationen som i sin tur är en följd av glukos i blodet. Analysen påverkas inte av eventuell närvaro av antikroppar mot insulin. Höga värden observerades vid: insulinomceller, insulinresistens, typ 2 diabetes mellitus, hyperglykemi, njursvikt, fetma. Låga värden ses vid: injektion av insulin (själv-inducerad hypoglykemi).

I dagsläget så kan dessa prover inte analyseras i Västra Götaland.