Järnbrist

Järn är ett ämne som normalt sätt tas upp av kroppen när vi äter. Järn finns både som cirkulerande form och som depå i kroppen (ferritin). När du har ett lågt blodvärde pga järnbrist kallas detta järnbristanemi. Vid svår järnbristanemi kan symtom som trötthet, yrsel och hjärtklappning förekomma.

Vad är järnbrist?

Järnbrist uppkommer på grund av negativ järnbalans (förlusterna är större än tillförsel/absorption). Orsaker till järnbrist kan bero på bristande järnintag via kosten (vegansk/vegetarisk kost) försämrat näringsupptag. Järnbrist kan också bero på hög järnförlust som kan orsakas av graviditet, blödning i mage eller tarm samt riklig menstruation.

Järnbrist leder ofta till anemi/blodbrist men det kan finnas även utan påtagligt lågt Hb och MCV, och en du kan höja dina värden inom referensintervallen genom järnbehandling.Varför ska du beställa Järnbrist?
  • Du vill förstå effekten av din kost och träning. För dig som vill förstå hur din kost påverkar din hälsa och vill optimera din träning och prestation.

  • Du vill förstå om dina nivåer av järn påverkar din livskvalitet. För dig som upplever symtom som trötthet, nedstämdhet och energilöshet och vill förstå om du har järnbrist som du kan påverka för att ändra ditt upplevda välmående.

Vilka tester ingår i Järnbrist?

De här markörerna testas:  

  • Vitaminer/Mineraler
    Järn | Ferritin
  • Blodstatus
    Hemoglobin (Hb) | Leukocyter | Trombocyter | Erytrocyter | MCV/MCH | Hematokrit