Kortisol

Kortisol, även kallat hydrokortisol, är ett stresshormon som är viktig för en mängd olika funktioner i kroppen. Några av de kroppsfunktioner som kortisol hjälper till med är att se till att levern kan reglera blodsockernivån och att kroppen håller ett jämnt blodtryck. Kroppen utsöndrar även kortisol när du är stressad för att förstärka immunförsvaret, något som är bra i början men som leder till problem med immunförsvaret om det håller på för länge. När du har för lite eller för mycket kortisol i kroppen kan du få stora problem.

Kortisolbrist

För lite kortisol kan bero på Addisons sjukdom, en allvarlig åkomma vars symtom bland annat är trötthet, muskelsvaghet och viktnedgång. Om sjukdomen inte behandlas kan det leda till döden.

Högt kortisol

För mycket kortisol kan bero på Cushings syndrom, något som visar sig genom bland annat viktuppgång, bristningar på huden, påverkat humör och fettansamlingar på ansiktet, buken och mellan nacken och ryggen. Det finns även många andra sjukdomar som har kopplingar till högt kortisol, som exempelvis ångestsyndrom och depressioner. För mycket kortisol under lång tid ökar även risken för kardiovaskulära sjukdomar.

Så går ett kortisoltest till

Kortisolnivåerna i blodet varierar från person till person och påverkas även av om man till exempel är stressad. Eftersom halten kortisol varierar över dygnet så gör man kortisoltestet på morgonen då nivåerna är som högst.

Testa dina kortisolnivåer hos Werlabs

Genom vårt test kan vi snabbt analysera dina nivåer av stresshormonet kortisol och ge dig rekommendationer baserat på svaren från analysen. Tänk på att ta testet vid samma tidpunkt under upprepade provtillfällen för att bäst kunna följa förändringar över tid eftersom hormonvärdet varierar över dygnet.