Sköldkörteltest

Många svenskar är diagnostiserade med en rubbning i sköldkörteln och man uppskattar att det är över 400 000 svenskar som har diagnosen. För att diagnostisera sköldkörtelproblem så är de vanligaste proven att göra: TSH (tyreoideastimulerande hypofyshormon), fritt T4 (tyroxin) och fritt T3 (trijodtyronin). Dessa tre prover erbjuds i detta paket.Följande prover kan tas för att påvisa eventuell förekomst av antikroppar, vilket är vanligast vid sköldkörtelsjukdom. De heter, TPO-ak (tyreoideaperoxidasantikroppar) och TRAK (tyreoidea radioreceptor-antikroppar). Dessa tester erbjuder vi i vårt paket Stor Sköldkörtel.

Det är också vanligt med vitamin- och mineralbrister, särskilt då B-vitaminbrist och järnbrist.

Hypotyreos är det medicinska namnet för en underfungerande sköldkörtel. Ofta triggas rubbningen av hormonsvängningar vid graviditet, i klimakteriet och vid stress. Jodbrist kan också orsaka sköldkörtelrubbningar, men det är ovanligt i Sverige. Hypertyreos, överfunktion av sköldkörteln, gör att ämnesomsättningen höjs i stället.

Symtom: Trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, mjölksyra i musklerna, humörsvängningar, nedstämdhet, låg kroppstemperatur, trög mage, eksem, håravfall, halsont, pms, andfåddhet, hjärtklappning, viktuppgång, infertilitet. Hypo- eller hypertyreos kan diagnostiseras.

Dessa tester ingår i vår Sköldkörtelrubbningstest:
  • TSH
  • T4 fritt
  • T3 fritt