Testosterontest XL

Diagnosen testosteronbrist ställs genom att mäta halten testosteron i blodet, som då skall vara låg, samtidigt som man finner symtom förenliga med testosteronbrist. Det räcker således inte med att testosteronnivåerna är lägre än normalt utan det måste också föreligga symtom som kan bero på testosteronbrist. Då testosteronbrist även kan uppstå till följd av andra sjukdomar så har vi sammanställt ett paket där vi även screenar för dessa.

Symptom på testosteronbrist kan t ex vara: minskad energi, motivation, initiativförmåga, ökad aggressivitet och irritabilitet, nedstämdhet, depression, försämrad koncentrationsförmåga, sämre minne, sömnstörningar, ökat sömnbehov, minskad arbetskapacitet både psykiskt och fysiskt.

Inför provtagning

Kom utvilad till provtagningen och undvik att träna kvällen före. Dålig sömn och träning innan provtagningen kan nämligen påverka testosteronnivån.

Testosteronnivåer varierar över dygnet. Testet mäts i serum och tas normalt före klockan 10.00 efter 12 timmars fasta och en normal natts vila.

Testosteronbristpaketet innehåller följande tester:
  • Prostataprover
    PSA kvot (fri/total)
  • Hormoner
    Testosteron  |   LH-Lutropin  |   S-SHBG
  • Blodstatus
    Hemoglobin (Hb)  |   Leukocyter  |   Trombocyter  |   MCH  |   Hematokrit  |   Erytrocyter