Vitaminer/Mineraler

Vitaminer är ämnen som är väsentliga för kroppens funktioner. Om kroppen inte får i sig rätt mängd vitaminer kan det leda till ett antal olika sjukdomar och besvär. Det enda vitaminet som kroppen kan producera själv, med hjälp av solljus, är D-vitamin. Det betyder att alla andra vitaminer måste komma från din kost eller genom någon typ av kosttillskott. Ibland kan en kost som inte är tillräckligt varierad leda till att kroppen inte får i sig alla vitaminer som behövs, något som även kan bero på sjukdom.

Mineraler är inte organiska ämnen som vitaminer är, men de är precis lika viktiga för kroppen. Här ingår ämnen som bland annat zink. Brist på en eller flera mineraler kan leda till allvarliga besvär i kroppen som exempelvis blodbrist.

I våra test analyserar vi dina nivåer av zink, magnesium, homocystein, kobalamin (B12), D-Vitamin samt Blodbristprover/Anemi prover. Dessa är bland de viktigaste vitaminerna och mineralerna och de kan även ge indikationer på om ett annat ämne i kroppen också saknas.

Notera att analysen av zink görs 1-2 gånger i veckan.

Vilka tester ingår i Vitaminer/Mineraler?
  • Vitaminer
    Homocystein  |  Vitamin B12/Kobalamin  |  D-Vitamin
  • Mineraler
    Zink  |  Magnesium  |  Järn
  • Blodbristprover / Anemi
    Hemoglobin (Hb)  |  Erytrocyter (EPK)  |  Leukocyter (LPK)  |  Trombocyter (TPK) |  MCV/MCH  | Erytrocytvolymfraktion (EVF)