Hälsoanalyser för företag

Hälsoanalyser för företag

När frågan om ett hållbart arbetsliv nu är mer aktuell än någonsin ökar kraven på arbetsgivare att se efter sina anställdas välmående.

Werlabs hjälper företag att skapa hälsosamma arbetsplatser där medarbetare mår bra och kan prestera på topp. Vi erbjuder hälsoanalyser på något av våra över 140 provtagningställen runtom i Sverige eller direkt på arbetsplatsen.


Kontakta oss för att få mer information om våra hälsoanalyser för företag:


Kontakta oss nu

Varför ska man göra en hälsoanalys?

Ohälsosamma levnadsvanor gör att många drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, stress och psykisk ohälsa. Idag finns den medicinska möjligheten att upptäcka tecken på ohälsa i ett tidigt skede. Preventiva åtgärder kan förebygga livstilssjukdomar och skapa friska, hälsosamma medarbetare och företag.


Öka produktiviteten. Undvik att medarbetare underpresterar p.g.a obalanser, brister eller begynnande ohälsa.

Sänk kostnaderna. Förebygg ohälsa och sjukskrivningar genom att låta våra läkare identifiera eventuella riskmarkörer och kommunicera dessa.

Spara tid.Vår tjänst är enkel att administrera och provtagningen tar ingen tid från arbetet.

Skapa en positiv upplevelse. Våra hälsoanalyser är väldigt uppskattade och personalen känner att de får något av värde.

Välj en flexibel lösning. Vi erbjuder provtagning på plats. Alternativt nyttjar ni något av våra över 130 provtagningsställen runt om i Sverige, hittar alla här.Jacob de Geer iZettle

”Våra medarbetares hälsa och välmående har alltid varit enormt viktig för oss. Med Werlabs tog vi nästa steg och kunde erbjuda dem en tjänst som var väldigt uppskattad och fungerade supersmidigt. Jag delar Werlabs övertygelse om att hälsoanalyser och hälsofrämjande, förebyggande åtgärder är nyckeln till långsiktig hälsa.”

Jacob De Geer, VD på iZettle

Några av våra företagskunder:

Werlabs Företagskunder

Hur fungerar det?

  • Inga dolda kostnader och inga krav på bindning förekommer.
  • Hälsoundersökningar som ingår som en del av ett arbetsmiljöarbete är avdragsgill och förmånen är skattefri för den anställde.
  • Anställda kan lätt uppgradera eller byta analys och betala separat.
  • Vi samarbetar med Karoliska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Aleris. Tillsammans finns över 130 provtagningställen.

Kontakta oss för att få mer information om våra hälsoanalyser för företag:


Kontakta oss nu
Werlabs at iZettle

Provtagning hos iZettle

One of our nurses

En av våra duktiga sköterskor.