Min journal
Beställ

Smartare och smidigare företagshälsovård

Kontakta oss

Vad kan Werlabs göra för ditt företag?

Genom ett planerat och målinriktat arbete kan ni agera hälsofrämjande för att skapa en god arbetsmiljö och förbättra hälsan för både individen och företaget.

Vi skapar en hälsoprofil utifrån en analys av era anställdas levnadsvanor, mental hälsa och stress genom åtta vetenskapligt validerade enkäter. Denna kartläggning av hälsan kompletteras med rekommenderade blodprov för att utesluta fysiska orsaker till stressrelaterade symtom.

För att åtgärda risker och främja hälsosamma vanor på er arbetsplats samlas allas resultat anonymt i en övergripande företagsrapport. Rapporten presenteras av ansvarig Werlabs-läkare för er ledning.

Vi tar hand om allt från provtagning till resultat och åtgärder för en smidig och säker process anpassat efter era behov. Werlabs är ett självklart val för framtidens företag.

Ett urval av våra företagskunder

  • UBS
  • Telenor
  • HSB
  • Suez
  • Motala kommun
  • Atrium Ljunberg

Väx med oss

  • 650+ Antal hjälpta företag
  • 100 000+ Antal hjälpta människor

Varför ska du välja Werlabs företagshälsovård?

Werlabs är ett svenskgrundat bolag som sedan 2013 är en registrerad vårdgivare hos Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Vår övertygelse är att framtidens välmående skapas genom preventiv hälsovård.

Vår mission är att bidra med relevant kunskap om hur hela företaget mår på insidan så man kan förstå, förbättra och följa sin hälsa över tid. Vi vill hjälpa er upptäcka tidiga tecken på ohälsa i arbetsmiljön, skydda särskilt känsliga personer och kontrollera att arbetstagaren har tillräcklig fysisk eller psykisk förmåga för att utföra sina arbetsuppgifter på bästa möjliga vis.

Genom att flytta fokus från reaktiv till preventiv hälsovård så minskas risken för akut sjukfrånvaro, personalomsättning och tappad lönsamhet.

Kontakt

Kontakta oss för att implementera framtidens företagshälsovård även i ert företag

* Obligatoriska Fält

Hjälp