Hälsokontroller för företag

Tids- och kostnadseffektiv. Förebyggande sjukvård.
Mätbart och flexibelt.

Att använda Werlabs tester är, jämfört med traditionell företagshälsa, ett kostnadseffektivt sätt för dig som arbetsgivare att visa att du bryr dig om din personal. Detta är ett uppskattat sätt att stärka ert varumärke i en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Vill du höra mer om Werlabs företagshälsa?

Kontakta oss

Varför Werlabs?

Ohälsosamma levnadsvanor gör att många drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, stress och psykisk ohälsa. Idag finns den medicinska möjligheten att upptäcka tecken på ohälsa i ett tidigt skede. Preventiva åtgärder kan förebygga livsstilssjukdomar och skapa friska, hälsosamma medarbetare och företag. Testet tar runt 10 minuter och går enkelt att göra på drop-in under morgonen. Vi samarbetar med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Aleris. Tillsammans finns över 140 provtagningsställen.

Hälsokontroll XL

XL-paketet är det perfekta startpaketet för företag som vill att ens anställda ska få ut mer av livet genom sundare livsstil och bättre kunskap om deras hälsa.

Det ingår 33 hälsomarkörer som hjälper dig och dina anställda att förstå nuläget, men lägger samtidigt grunden för smidiga återkommande Werlabs-tester som hjälper er att upptäcka eventuella sjukdomar i tid - så att du och dina anställda kan göra aktiva livsstilsrelaterade val för en bättre hälsa.

Välj en flexibel lösning. Vi erbjuder provtagning på plats. Alternativt nyttjar ni något av våra över 140 provtagningsställen runt om i Sverige.

Några av våra företagskunder:

Våra kunder

Vill du ha en offert eller veta mer?

Kontakta vårt B2B team för mötesbokning eller mer info! Werlabs mission är att ge individer bästa möjliga kunskap om hur de kan förbättra sin hälsa på både kort och lång sikt.

  • Genom ökad kunskap om sin hälsa kan individen ta kontroll över sin hälsosituation och göra aktiva val för ett hälsosammare liv. Vår vision är ett friskare samhälle där individer har kunskap och motivation att själva ta ansvar för sin hälsa.
  • Våra ledord är ”kunskap förändrar allt” och speglar vår tro på individens kapacitet att sätta sig in i komplex information för att förstå sin egen hälsosituation.
Beställ