Kunskapsbank.

Lär dig mer om ämnen inom hälsa och livsstil.

Framtidens arbetsplats: att bli en eftertraktad arbetsgivare

På dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad strävar många företag efter att bli drömarbetsgivare för att locka till sig och behålla talanger. Att vara en eftertraktad arbetsgivare innebär mer än erbjuda en konkurrenskraftig lön enligt en studie av HBR

Läs mer

Tecken på att en medarbetare inte mår bra

För arbetsgivare är det av yttersta vikt att vara uppmärksam på medarbetarnas välmående och skapa en hälsosam arbetsmiljö som främjar både produktivitet och trivsel. Ibland kan dock tecken på att personalen inte mår bra gå obemärkta förbi vilket kan leda till allvarliga konsekvenser längre fram.

Läs mer

Fånga upp psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Psykisk ohälsa är idag en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning bland svenska arbetstagare. Det omfattar en rad olika tillstånd som depression, ångest, stressrelaterade problem och utmattningssyndrom.

Läs mer

Minska stress på arbetsplatsen - 8 råd

Stress på arbetsplatsen är ett allt vanligare problem som kan få allvarliga konsekvenser för både personalens hälsa och företagets produktivitet. Som arbetsgivare har du en viktig roll i att skapa en hälsosam och stödjande arbetsmiljö som motverkar stress. Genom regelbundna hälsokontroller, fokus på work-life balance och en stödjande, öppen arbetskultur kan du förbättra både personalens hälsa och företagets produktivitet.

Läs mer