Medarbetar­nas hälsa är företagets
hälsa

Med Werlabs som hälsopartner kan ni följa och förbättra företagets hälsa över tid.

Börja resan mot en friskare och mer produktiv arbetsplats

För HR-chefer

Med Werlabs som hälsopartner får du verktygen att följa, förstå och förbättra dina medarbetares hälsa över tid.

Mer information

Werlabs Health Hub

Hur mår dina medarberate? Med Werlabs Health Hub får företaget ta del av aggregerad data och statistik för att följa företagets och medarbetarnas hälsa över tid.

Läs mer

För medarbetare

Med Werlabs hälsokontroller får varje medarbetare tillgång till information om sin hälsostatus. Varje medarbetare får också en digital journal med personliga hälsoråd från våra läkare.

Läs mer

Fler än 1200 nöjda företagskunder

Snabbt, smidigt och personligt

Få en personlig läkarpresentation som bygger på företagets provresultat.

Riktiga läkare, riktiga insikter

Resultat du förstår och kan använda. Våra läkare analyserar och förklarar dina provresultat i lättbegripliga termer. Självklart är dina provresultat konfidentiella och sekrestesskyddade.

Provtagning hos er

Spara tid och slipp onödiga resor, vi kommer till er! Låt era medarbetare göra sin hälsokontroll direkt på kontoret istället för på ett Werlabs-anslutet provtagningsställe.

Det här får du med Werlabs

Logga in med BankID och ta del av provsvar i den digitala journalen. Självklart är provsvar konfidentiella och sekrestesskyddade.

Läs kommentarer från en av våra läkare i den digitala journalen. Vid misstänkt sjukdom eller allvarlig hälsorisk ringer en av våra läkare upp dig.

Enkel provtagning på ert kontor eller i Sveriges största nätverk av 200+ Werlabs-anslutna provtagningsställen.

Alla laboratorier som analyserar våra hälsokontroller är godkända och ackrediterade av Swedac.

Om oss

Werlabs har ett enda mål och syfte

Vår målsättning är att hjälpa människor att må så bra som möjligt, så länge som möjligt

Vi är övertygade om att det mest effektiva sättet att bygga ett mer hälsosamt Sverige är att ge människor kunskapen de behöver för att ta kontroll över sin egen hälsa. Inte bara när det behövs, innan det behövs.

Sedan 2013

1200+

Företagskunder

200+

Provtagningsställen

7.7M

Analyserade markörer

70%

Förbättrar sina värden

Börja resan mot en friskare och mer produktiv arbetsplats.