För HR-chefer

Första steget mot en bättre medarbetarhälsa

Så fungerar det

01. Bli Werlabs-partner

Vi tar hand om er hela vägen, från första möte till uppföljande åtgärdsplan. Vi skräddarsyr gärna upplägget efter era behov.

02. Era hälsokontroller

Ni får en unik länk där era medarbetare aktiverar sina hälsokontroller med mobilt BankID. Provtagning hos oss eller hos er? Låt medarbetarna bestämma själva. Gör hälsokontrollen direkt på ert kontor eller i Sveriges största nätverk av 200+ Werlabs-anslutna provtagningsställen.

03. Ta del av hälsoinsikter

När alla medarbetare har genomfört sina hälsokontroller får företaget ta del av aggregerad anonymiserad data för att följa företagets och medarbetarnas hälsa.

04. Personlig läkarpresentation

När provtagningen är klar presenterar en av våra läkare provsvaren och förklarar hur ni bäst tar nästa steg i företagets hälsoarbete. Presentationen kan ske på plats hos er eller digitalt. Ni bestämmer.

Det här får du med Werlabs

Logga in med BankID och ta del av provsvar i den digitala journalen. Självklart är provsvar konfidentiella och sekrestesskyddade.

Läs kommentarer från en av våra läkare i den digitala journalen. Vid misstänkt sjukdom eller allvarlig hälsorisk ringer en av våra läkare upp dig.

Enkel provtagning på ert kontor eller i Sveriges största nätverk av 200+ Werlabs-anslutna provtagningsställen.

Alla laboratorier som analyserar våra hälsokontroller är godkända och ackrediterade av Swedac.

Hälsosamma arbetsplatser, där
människor vill vara

Werlabs Health Hub

Hur mår dina medarberate? Med Werlabs Health Hub får företaget ta del av aggregerad data och statistik för att följa företagets och medarbetarnas hälsa över tid.

Läs mer

För medarbetare

Med Werlabs hälsokontroller får varje medarbetare tillgång till information om sin hälsostatus. Varje medarbetare får också en digital journal med personliga hälsoråd från våra läkare.

Läs mer

Börja resan mot en friskare och mer produktiv arbetsplats.

Fler än 1200 nöjda företagskunder