Hälsoområden.

Här hittar du information om en mängd symptom, tillstånd och sjukdomar. Få reda på vad du själv kan göra om du drabbats, när du bör söka vård och hur vi på Werlabs kan hjälpa dig.

Hormoner

Hormoner är kemiska budbärare i kroppen som produceras av endokrina körtlar och transporteras genom blodomloppet till målorgan. Dessa budbärare är avgörande för att bibehålla en korrekt balans i kroppens funktioner. Hormonell obalans kan påverka din hälsa negativt genom till exempel infertilitet, viktproblem, sömnstörningar, depression och ångest.
Läs mer

Blodbrist & Anemi

Anemi betyder blodbrist och är en sjukdom som uppstår när det finns för få röda blodkroppar eller för lite hemoglobin i blodet. Hemoglobin är det protein som transporterar syre i blodet till cellerna i kroppen. När syretransporten är nedsatt kan det orsaka en mängd olika symptom.
Läs mer

Leder

Ledhälsa avser ett tillstånd där leder är fria från smärta och inflammation, uppvisar full rörlighet och funktionalitet, och stöder en aktiv och smärtfri livsstil.
Läs mer

Diabetes

Diabetes mellitus, är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som innebär för mycket glukos (blodsocker) i blodet vilket är skadligt för kroppen. Genom hälsosamma levnadsvanor och regelbundna kontroller kan prediabetes, diabetes typ-2 och graviditetsdiabetes förebyggas.
Läs mer

Hjärt- och kärlsjukdom

Hjärt- och kärlsjukdomar är en grupp av sjukdomar som påverkar hjärtat och blodkärlen. Dessa sjukdomar är den ledande dödsorsaken globalt sett och kan ha allvarliga konsekvenser om de inte behandlas i tid. Genom att göra hälsosamma val och genomgå regelbundna hälsokontroller kan du minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
Läs mer

Kolesterol & Blodtryck

Kolesterol och blodtryck är två viktiga faktorer för hjärt- och kärlhälsan. Båda dessa faktorer kan påverkas av våra levnadsvanor och om de är förhöjda ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Däremot ger varken högt kolesterol eller högt blodtryck några tydliga symtom, därav är det viktigt att göra regelbundna hälsokontroller.
Läs mer

Njure

Njurarnas viktigaste funktion är att rena blodet från olika ämnen och det görs genom att njurarna bildar urin, som sedan restprodukterna lämnar kroppen med. Andra funktioner njurarna har är att reglera salt- och vattenbalans, reglera blodtrycket, bilda hormoner, stimulera bildning av röda blodkroppar och reglera syra- basbalansen i blodet.
Läs mer

Sköldkörtel

Sköldkörteln är en liten körtel belägen i halsen, precis under struphuvudet. Trots dess storlek är sköldkörteln en central del av kroppens hormonsystem. Sköldkörteln producerar sköldkörtelhormonerna trijodtyronin (T3) och tyroxin (T4). Dessa hormoner reglerar bland annat kroppens ämnesomsättning, hjärtfrekvens och temperatur.
Läs mer

Vitaminer & mineraler

Vitaminer och mineraler är viktiga för att kroppen ska fungera korrekt och förebygga sjukdomar. Det är ämnen som måste tillföras via kosten och även om de bara behövs i små mängder, spelar de en stor roll för att upprätthålla en god hälsa och förebygga sjukdomar.
Läs mer

Allergi

Allergier är vanliga och kan ha en stor inverkan på livskvaliteten. Allergi innebär oftast en överreaktion från immunsystemet mot ett ämne (allergen) som egentligen inte borde vara skadligt för kroppen. Om du misstänker att du har allergi, är det enkelt att ta ett blodprov.
Läs mer

Inflammation

Inflammation är en naturlig reaktion i kroppen som används för att bekämpa infektioner och sjukdomar. Det är en viktig del av immunförsvaret som hjälper till att skydda kroppen mot skador och sjukdomar. Men när inflammationen blir kronisk kan den påverka din hälsa negativt.
Läs mer

Järn

Järn är en mineral som är viktig för att kroppen ska kunna fungera korrekt. Det är en central komponent i hemoglobin, som är ett protein som finns i röda blodkroppar och hjälper till att transportera syre från lungorna till kroppens celler.
Läs mer

Lever

Levern är ett av de största organen i kroppen och utför många viktiga funktioner. När levern fungerar som den ska kan man förenklat säga att den renar blodet. Levnadsvanorna påverkar risken att utveckla leversjukdomar. Risken ökar vid ohälsosamma levnadsvanor såsom låg fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, droganvändning och högt intag av alkohol.
Läs mer

Fertilitet & Graviditet

Att bli gravid och föda ett barn är en av livets mest omvälvande upplevelser och kan vara en utmaning för många. Men med rätt kunskap och förberedelse kan du öka dina chanser att bli gravid och få en hälsosam graviditet.
Läs mer