Om Werlabs

Allt började i Sverige

Werlabs AB grundades i Sverige 2013 med uppdraget att bidra med rätt information för att hantera din hälsa. Det var tydligt för en av våra grundare Rickard Lagerqvist att människor ville förstå mer om sin hälsa på ett proaktivt sätt snarare än när de redan var sjuka.

Rickard i sin roll som praktiserande läkare insåg att det befintliga sjukvårdssystemet fungerar reaktivt och kan därmed inte lägga ner stora resurser på en proaktiv sjukvård. Som följd så skulle Werlabs vara ett viktigt komplement till att hjälpa människor att hantera livsstilsrelaterade sjukdomar som t.ex. hjärt- och kärlsjukdom och diabetes.

Genom att arbeta i samarbete med offentliga och privata labnät i Sverige så har vi skapat en säker service av hög kvalitet som har hjälpt tusentals människor att få sina blodprov och tolka resultat, mestadels inom 24 timmar.

Vår mission

Werlabs mission är att ge individer bästa möjliga kunskap om hur de kan förbättra sin hälsa på både kort och lång sikt.

Genom ökad kunskap om sin hälsa kan individen ta kontroll över sin hälsosituation och göra aktiva val för ett hälsosammare liv. Vår vision är ett friskare samhälle där individer har kunskap och motivation att själva ta ansvar för sin hälsa.

Werlabs medicinska läkarteam

Vårt medicinska team består av läkare med svensk läkarlegitimation. De delar en passion för detektivarbetet inom klinisk kemi och hur innovativa teknologier har potential att revolutionera vården. Våra läkare ser till att alla tester som erbjuds på Werlabs är evidensbaserade och är av klinisk relevans. Läkarna granskar alla provsvar och bidrar med läkarkommentarer.

Kunskap förändrar allt

Våra ledord är ”kunskap förändrar allt” och speglar vår tro på individens kapacitet att sätta sig in i komplex information för att förstå sin egen hälsosituation.

Genom delaktighet och kunskap får individen ökad motivation att göra livsstilsförändringar för bättre hälsa på både kort och lång sikt.