Vanliga frågor

Denna sida innehåller en samling av svaren på de vanligaste frågorna folk frågar om Werlabs.

  Varför ska man göra en hälsoanalys?
  • Du vill veta om du har värden som indikerar att du är i riskzonen för vissa sjukdomar - Många av våra kunder uppvisar exempelvis värden som indikerar sannolikhet för pågående metabola sjukdomar eller förhöjd risk för framtida hjärt- och kärlsjukdom och diabetes.
  • Du vill ta ökat ansvar för din hälsa både idag och i framtiden - Genom kunskap om din nuvarande situation är du bland annat beredd att genomföra eventuella erforderliga kost- och livsstilsförändringar.
  • Du vill veta om du har eventuella brister - Genom att mäta dina nivåer kan du t ex upptäcka vitamin- och mineralbrister.
  • Du vill få egna referensvärden för framtida analys - För att långsiktigt verkligen förstå din kropp skall du följa dina värden över tid för titta på trender och skillnader.
  • Du vill få en bättre dialog med din läkare - Läkare arbetar normalt med en strikt budget och ger sällan omfattande blodprovsanalyser. Nu kan du själv välja vad du vill testa och sedan dela resultaten med din läkare.
  • Du vill bli piggare och få mer utav din träning – Våra analyser kan även användas för de som vill optimera hälsa, träning och prestation.

  Livsstilssjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och typ-2 diabetes är idag en betydande dödsorsak. Dessa sjukdomar utvecklas under lång tid innan eventuella symptom uppträder och sjukvårdsinsatser sätts in. Genom att förebygga uppkomsten av livsstilssjukdomar skulle stora besparingar kunna ske inom vården och många människor skulle förhoppningsvis få en ökad livskvalitet.


  Vad är skillnaden mellan Werlabs hälsoanalyser och s.k. screening?

  Svar: Det är ett vanligt missförstånd att Werlabs hälsoanalyser är det samma som screening. Werlabs förespråkar inte screening av en större population. De som använder Werlabs tjänst gör ett aktivt val utifrån deras hälsobehov. Hälsoanalyser av den typ som Werlabs erbjuder syftar till att ge individen information om sin hälsa för att upptäcka livsstilssjukdomar i ett tidigt skede, som kan följas upp med bl a hälsofrämjande åtgärder.

  Werlabs har idag ett tydligt fokus på livstilssjukdomar som ofta kan vara asymptomatiska i ett tidigt skede, som prediabetes, typ-2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och fettlever som inte är alkoholorsakad. Vi har en grupp läkare och forskare som jobbar med dataanalys för att identifiera de användare som berörs av någon av dessa riskfaktorer. Vår ambition är att ge våra användare information så att de i ett tidigt skede kan påbörja livsstilsförändringar för att förebygga livsstilssjukdomar.


  Kan man bli "friskförklarad" av Werlabs hälsoanalyser?

  Svar: Werlabs hälsoanalyser kan upptäcka tecken till många sjukdomar, men långt ifrån alla. Blodprovsvärden inom normalt referensintervall behöver inte alltid innebära att du är helt frisk. Werlabs blodprovspaket ersätter inte läkarkonsultationer. Har du symtom som kan tyda på sjukdom bör du uppsöka en vårdcentral för en fullständig bedömning. Werlabs är ett komplement till den traditionella vården, inte en ersättning.


  När kan man gå till ett anslutet provtagningsställe och hur lång tid har man på sig?

  Svar: Vi skickar remisser till anslutna provtagningsställen varje morgon som har öppet på vardagar (mer info om öppettider och adress på Provtagningsställen). Har man beställt sitt test innan 24.00 kommer remissen att finnas på provtagningsstället följande morgon, man kan gå dit från och med då. Remissen gäller i 3 månader. Missar man att gå under den perioden förlorar man analysen och man får inte tillbaka sina pengar.


  Kan jag registrera mig på samma email adress som en familjemedlem?

  Svar: Man måste ha en personlig email adress samt svensk mobilnummer för att kunna göra en beställning.


  Det har gått mer än 3 dygn och jag har fortfarande inte fått alla mina provsvar?

  Svar: Vissa tester analyseras inte dagligen därav fördröjning när det gäller t.ex. allergiprover, hormoner och vissa mineraler som zink. Det kan också bero på att proverna skickas vidare till annan ort för att analyseras. En läkarkommentar kan inte skrivas innan alla resultat inkommit från laboratoriet.


  Jag har glömt mitt lösenord, hur får jag ett nytt?

  Svar: Klicka på jag har glömt mitt lösenord i ”min journal”, skriv in din mejladress så kommer det inom kort ett mejl med en länk där du sedan väljer ett nytt lösenord.


  Kan jag välja ut enstaka tester från de analyser som finns?

  Svar: Tyvärr så kan vi endast erbjuda tester så som de ser ut på vår hemsida.


  Finns det möjlighet att beställa tester som inte finns med på er hemsida?

  Svar: Tyvärr går det inte. Hitta hela vårt utbud på 'Alla tester'


  Kan jag få personliga råd när det gäller vilka prover jag ska ta?

  Svar: Tyvärr inte. Då krävs en utförlig anamnes och den typ av tjänst har vi inte i dagsläget.


  Behöver jag ett företagsnamn på fakturan för att den ska vara avdragsgill?

  Svar: Nej, det behöver du inte. Vilket namn som står på fakturan (och vem som betalar för den) påverkar ej huruvida kostnaden är avdragsgill eller ej.


  Kan jag göra en beställning via er om jag inte har ett svenskt personnummer?

  Svar: Det går tyvärr inte.


  Påverkas mitt provresultat av de läkemedel som jag tar i dagsläget?

  Svar: Om du medicinerar tillfälligt så råder vi dig till att avvakta minst 2 veckor efter avslutad behandling. Om du står på fortlöpande medicinering, kan du ha detta i beaktning när du får dina provsvar. Har du funderingar angående hur ditt läkemedel påverkar ditt provsvar rekommenderar vi dig att kontakta din ordinarie läkare.


  Var hittar jag detaljerad information om tester och analyser?

  Svar: På vår sida "Alla Tester". Du får även detaljerad information och analys på "Min Journal" med dina resultat. Du kan kostnadsfritt öppna ett konto på Werlabs och då få tillgång till den information som finns där.


  Vad behöver jag ha med mig till provtagningen?

  Svar: Ditt ärende hanteras via en elektronisk remiss och det enda du behöver ha med dig är en giltig legitimation. Ingen tidsbokning krävs.


  Vem sköter provtagning och analys?

  Svar: Vi samarbetar med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Aleris som utför provtagningen och analysen. Dessa laboratorier är ackrediterade och ledande leverantörer till svensk sjukvård med högsta kvalitet och god tillgänglighet i många städer i Sverige.


  Hur fungerar Werlabs företagshälsovård?

  Svar: Vänligen läs på vår företagssida .


  Kan jag beställa hälsoanalyser till familj och vänner?

  Svar: Ja, till alla nära och kära som är 18 och över kan du köpa presentkort till i form av våra hälsokontroller; XL, Large eller Bas. De måste dock alltid öppna egna konton då resultaten är sekretessbelagda och endast lämnas till den som tagit proverna. De måste även göra en egen beställning och kryssa i rutan 'Använd ett presentkort för att betala' och ange presentkortskoden där.


  Har ni sjukhussekretess?

  Svar: Ja, Werlabs följer samma lagar och regler avseende sekretess som vårdcentraler och sjukhus.


  Vilka har tillgång till mina analysresultat?

  Svar: Endast du har tillgång till resultaten. Om du vill dela med dig av dina resultat till exempelvis en läkare, vårdgivare eller arbetsgivare så kan du enkelt göra det genom att skriva ut dina provresultat från din digitala journal. Om ett företag genomfört hälsoanalyser för sina anställda får företaget aldrig information om den enskildes resultat.


  Ersätter Werlabs traditionell sjukvård?

  Svar: Nej, Werlabs är inte ett substitut till traditionell sjukvård utan ett komplement. Det går inte att fastställa att man är frisk eller sjuk endast genom blodprov. Vidare är det möjligt att resultat av olika anledningar är missvisande eller att de prov som tagits ej ger en rättvisande bild av situationen. Om du upplever att du kan vara i behov av sjukvård eller av att träffa en läkare skall du uppsöka sjukvård på samma grund som om du ej haft någon information via tester gjorda med Werlabs.


  Varför inte bara gå till Vårdcentralen?

  Svar: Din vårdcentral har inte som uppgift att ge dig alla tester och analyser du önskar utan kommer istället göra en egen bedömning om de tester och analyser de anser att du behöver. Sedan kommer blodprovsresultaten till din läkare som sedan ger dig en sammanfattande bild av resultaten.
  Med Werlabs väljer du istället själv vad du vill testa och du får sedan detaljerad information och analys av resultaten i din privata journal online. Dessutom behöver du inte boka tid utan beställer det du vill testa i vår webbshop och du går sedan till ett anslutet provtagningsställe när det passar dig.


  Har jag bytesrätt?

  Svar: Du kan inte "lämna tillbaka" de tester du beställt. Dock är det möjligt att byta analys förutsatt att bytet sker inom 3 månader från din beställning. Bytesvärdet är det du har betalat, vill du byta till en dyrare analys är det bara att lägga till mellanskillnaden. För att göra detta skicka ett mail till kontakt@werlabs.se så hjälper vi dig.


  Vilka kan beställa analyser?

  Svar: Alla personer över 18 år, med svenskt personnummer och mobilnummer. Företag kan beställa och betala analyspaket att ge till anställda. Kontakta då oss på foretagshalsa@werlabs.se


  Vad säger era användare och varför använder de Werlabs?

  Svar: Våra användare har olika anledningar till att använda vår tjänst. Vissa önskar ta reda på huruvida de är i riskzonen att utveckla en specifik livsstilsrelaterad sjukdom, kanske beroende på deras hälsohistorik i släkten. Andra har kroniska sjukdomar som de vill monitorera på ett enkelt och översiktligt sätt med rådgivning från sin läkare. En del av våra användare vill experimentera med livsstilsförändringar som ny kost och nya träningsrutiner för att se hur de påverkar dem. Ytterligare en grupp misstänker sjukdom och önskar därför att göra en hälsoanalys via blodprov.

  Fördelarna med Werlabs som våra användare framhåller är bl a:

  • Werlabs erbjuder omfattande analyser som de inte alltid kan få inom sjukvårdssystemet pga resursbrist.
  • Testresultaten levereras väldigt snabbt till användarens privata journal online.
  • Resultaten visualiseras tydligt i användarens privata journal online, och en läkare analyserar resultaten och ger en kommentar.
  • I journalen finns tydliga förklaringar kring vad resultaten innebär och våra användare kan följa sina resultat över tid.

  Läs gärna mer om vad våra användare tycker om vår tjänst under Omdömen.


  Hur fungerar det när jag betalar med kort eller faktura?

  Svar: Vi accepterar VISA och MasterCard. När du betalar med kort hanteras betalningen av vår betalningspartner Payex AB samt kortinlösen med Swedbank för att garantera snabb och säker betalning. Werlabs sparar aldrig några uppgifter gällande ditt kort. All information skickas krypterad via säkrade servrar (SSL/HTTPS).
  Om du väljer att betala mot faktura så skickas den med posten oavsett när analyserna tas. Beställningen mot faktura är bindande. Fakturan skickas via posten från vår betalningspartner Payex AB. Betalningsvillkor är 10 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 60 kr samt dröjsmålsränta med 2 % per månad + gällande referensränta. Det kan observeras att det inte finns någon möjlighet att dela upp betalningen. När du väljer att betala mot faktura sker en kreditupplysning på ditt personnummer. Även en jämförelse mellan personnummer och folkbokföringsadressen görs.Gå till Alla Tester


Läs vad våra användare säger om oss här.