Vanliga frågor

Nedan listar vi de vanligaste frågorna om Werlabs.

Det är ett vanligt missförstånd att Werlabs hälsoanalyser är det samma som screening. Werlabs förespråkar inte screening av en större population. De som använder Werlabs tjänst gör ett aktivt val utifrån deras hälsobehov. Hälsoanalyser av den typ som Werlabs erbjuder syftar till att ge individen information om sin hälsa för att upptäcka livsstilssjukdomar i ett tidigt skede, som kan följas upp med bl a hälsofrämjande åtgärder.

Werlabs har idag ett tydligt fokus på livstilssjukdomar som ofta kan vara asymptomatiska i ett tidigt skede, som prediabetes, typ-2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och fettlever som inte är alkoholorsakad. Vi har en grupp läkare och forskare som jobbar med dataanalys för att identifiera de användare som berörs av någon av dessa riskfaktorer. Vår ambition är att ge våra användare information så att de i ett tidigt skede kan påbörja livsstilsförändringar för att förebygga livsstilssjukdomar.

Werlabs hälsoanalyser kan upptäcka tecken till många sjukdomar, men långt ifrån alla. Blodprovsvärden inom normalt referensintervall behöver inte alltid innebära att du är helt frisk. Werlabs blodprovspaket ersätter inte läkarkonsultationer. Har du symtom som kan tyda på sjukdom bör du uppsöka en vårdcentral för en fullständig bedömning. Werlabs är ett komplement till den traditionella vården, inte en ersättning.

Vi skickar remisser till anslutna provtagningsställen varje morgon som har öppet på vardagar (mer info om öppettider och adress på Provtagningsställen). Har man beställt sitt test innan 24.00 kommer remissen att finnas på provtagningsstället följande morgon, man kan gå dit från och med då. Remissen gäller i 3 månader. Missar man att gå under den perioden förlorar man analysen och man får inte tillbaka sina pengar.

Man måste ha en personlig email adress samt svenskt mobilnummer för att kunna göra en beställning.

Vissa tester analyseras inte dagligen därav fördröjning när det gäller t.ex. allergiprover, hormoner och vissa mineraler som zink. Det kan också bero på att proverna skickas vidare till annan ort för att analyseras. En läkarkommentar kan inte skrivas innan alla resultat inkommit från laboratoriet.

Klicka på jag har glömt mitt lösenord i Min Journal, skriv in din mejladress så kommer det inom kort ett mejl med en länk där du sedan väljer ett nytt lösenord.

Tyvärr så kan vi endast erbjuda tester så som de ser ut på vår hemsida.

Tyvärr inte. Då krävs en utförlig anamnes och den typ av tjänst har vi inte i dagsläget.

Nej, det behöver du inte. Vilket namn som står på fakturan (och vem som betalar för den) påverkar ej huruvida kostnaden är avdragsgill eller ej.

Om du medicinerar tillfälligt så råder vi dig till att avvakta minst 2 veckor efter avslutad behandling. Om du står på fortlöpande medicinering, kan du ha detta i beaktning när du får dina provsvar. Har du funderingar angående hur ditt läkemedel påverkar ditt provsvar rekommenderar vi dig att kontakta din ordinarie läkare.

På vår sida "Alla Tester". Du får även detaljerad information och analys på "Min Journal" med dina resultat. Du kan kostnadsfritt öppna ett konto på Werlabs och då få tillgång till den information som finns där.

Ditt ärende hanteras via en elektronisk remiss och det enda du behöver ha med dig är en giltig legitimation. Ingen tidsbokning krävs.

Vi samarbetar med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Aleris som utför provtagningen och analysen. Dessa laboratorier är ackrediterade och ledande leverantörer till svensk sjukvård med högsta kvalitet och god tillgänglighet i många städer i Sverige.

Ja, till alla nära och kära som är 18 och över kan du köpa presentkort till i form av våra hälsokontroller; XL, Large eller Bas. De måste dock alltid öppna egna konton då resultaten är sekretessbelagda och endast lämnas till den som tagit proverna. De måste även göra en egen beställning och kryssa i rutan 'Använd ett presentkort för att betala' och ange presentkortskoden där.

Ja, Werlabs följer samma lagar och regler avseende sekretess som vårdcentraler och sjukhus.

Endast du har tillgång till resultaten. Om du vill dela med dig av dina resultat till exempelvis en läkare, vårdgivare eller arbetsgivare så kan du enkelt göra det genom att skriva ut dina provresultat från din digitala journal. Om ett företag genomfört hälsoanalyser för sina anställda får företaget aldrig information om den enskildes resultat.

Nej, Werlabs är inte ett substitut till traditionell sjukvård utan ett komplement. Det går inte att fastställa att man är frisk eller sjuk endast genom blodprov. Vidare är det möjligt att resultat av olika anledningar är missvisande eller att de prov som tagits ej ger en rättvisande bild av situationen. Om du upplever att du kan vara i behov av sjukvård eller av att träffa en läkare skall du uppsöka sjukvård på samma grund som om du ej haft någon information via tester gjorda med Werlabs.

Din vårdcentral har inte som uppgift att ge dig alla tester och analyser du önskar utan kommer istället göra en egen bedömning om de tester och analyser de anser att du behöver. Sedan kommer blodprovsresultaten till din läkare som sedan ger dig en sammanfattande bild av resultaten.
Med Werlabs väljer du istället själv vad du vill testa och du får sedan detaljerad information och analys av resultaten i din privata journal online. Dessutom behöver du inte boka tid utan beställer det du vill testa i vår webbshop och du går sedan till ett anslutet provtagningsställe när det passar dig.

Du kan inte "lämna tillbaka" de tester du beställt. Dock är det möjligt att byta analys förutsatt att bytet sker inom 3 månader från din beställning. Bytesvärdet är det du har betalat, vill du byta till en dyrare analys är det bara att lägga till mellanskillnaden. För att göra detta skicka ett mail till kontakt@werlabs.se så hjälper vi dig.

Alla personer över 18 år, med svenskt personnummer och mobilnummer. Företag kan beställa och betala analyspaket att ge till anställda. Kontakta då oss på foretagshalsa@werlabs.se

Våra användare har olika anledningar till att använda vår tjänst. Vissa önskar ta reda på huruvida de är i riskzonen att utveckla en specifik livsstilsrelaterad sjukdom, kanske beroende på deras hälsohistorik i släkten.

En del har kroniska sjukdomar som de vill monitorera på ett enkelt och översiktligt sätt med rådgivning från sin läkare.

Andra vill experimentera med livsstilsförändringar som ny kost och nya träningsrutiner för att se hur de påverkar dem.

Läs gärna mer om vad våra användare tycker om vår tjänst under Omdömen.


Alla våra tester

Se vilka tester vi kan erbjuda.

Våra tester