Vanliga frågor

Denna sida innehåller en samling av svaren på de vanligaste frågorna folk frågar om Werlabs.

  Varför ska man göra en hälsoanalys?
  • Du vill veta om du har värden som indikerar att du är i riskzonen för vissa sjukdomar - Många av våra kunder uppvisar exempelvis värden som indikerar hög sannolikhet för pågående metabola sjukdomar eller förhöjd risk för framtida besvär inom hjärt/kärl och diabetes.
  • Du vill ta ökat ansvar för din hälsa både idag och i framtiden - Genom kunskap om din nuvarande situation är du bland annat beredd att genomföra eventuella erforderliga kost- och livsstilsförändringar.
  • Du vill veta om du får i dig tillräckligt med vitaminer och mineraler - Genom att mäta dina nivåer slipper du gissa vilka tillskott du bör ta.
  • Du vill få egna referensvärden för framtida analys - För att långsiktigt verkligen förstå din kropp skall du följa dina värden över tid för titta på trender och skillnader.
  • Du vill få en bättre dialog med din doktor - Läkare arbetar normalt med en strikt budget och ger dig sällan särskilt många blodanalyser. Nu kan du själv välja vad du vill testa och sedan dela resultaten med din doktor.
  • Du vill bli piggare och få mer utav din träning – Våra analyser är inte minst till för dig som vill maximera din hälsa och inte nöjer dig med att bara inte vara sjuk.

  Enligt undersökningar så dör sju av tio personer idag till följd av livsstilssjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och typ-2 diabetes. Dessa sjukdomar utvecklas åratal innan symptom uppträder och innan vård och stöd söks hos sjukvården. Genom att förebygga uppkomsten av livsstilssjukdomar skulle stora besparingar kunna ske inom vården och många människor skulle få en avsevärt ökad livskvalitet. Läs mer om detta på artikeln Hälsokontroller - förebyggande hälsovård i en digital era.


  Vad är skillnaden mellan Werlabs hälsoanalyser och s.k. screening?

  Svar: Det är ett vanligt missförstånd att Werlabs hälsoanalyser är det samma som screening. Hälsoanalyser av den typ som Werlabs erbjuder syftar till att ge individen information om sin hälsa som kan följas upp med hälsofrämjande åtgärder. Detta skiljer sig från en mer klassisk hälsokontroll, så kallad screening, som istället ofta syftar till att upptäcka sjukdom i ett tidigt skede.

  Werlabs hälsoanalyser utgår från metastudier som visar att tillgången på fakta och data gällande den egna kroppen upplevs som motiverande och väcker ett intresse för den egna hälsan. Att testa sig målmedvetet, och att dela med sig av sina livsstilsförändringar och resultat, tycks ge bättre effekter på hälsan än en läkarkonsultation eller en s.k. screening.


  När kan man gå till ett anslutet provtagningsställe och hur lång tid har man på sig?

  Svar: Vi skickar remisser till anslutna provtagningsställen varje morgon som har öppet på vardagar (mer info om öppettider och adress på Provtagningsställen). Har man beställt sitt test innan 24.00 kommer remissen att finnas på provtagningsstället följande morgon, man kan gå dit från och med då. Remissen gäller i 3 månader. Missar man att gå under den perioden förlorar man analysen och man får inte tillbaka sina pengar.


  Kan jag registrera mig på samma email adress som en familjemedlem?

  Svar: Man måste ha en personlig email adress samt svensk mobilnummer för att kunna göra en beställning.


  Det har gått mer än 24 h och jag har fortfarande inte fått alla mina provsvar?

  Svar: Vissa tester analyseras inte dagligen därav fördröjning när det gäller t.ex. Allergiprover och hormoner. Det kan också bero på att proverna skickas vidare till annan ort för att analyseras.


  Jag har glömt mitt lösenord, hur får jag ett nytt?

  Svar: Klicka på jag har glömt mitt lösenord i ”min journal”, skriv in din mejladress så kommer det inom kort ett mejl med en länk där du sedan väljer ett nytt lösenord.


  Kan jag välja ut enstaka tester från de analyser som finns?

  Svar: Tyvärr så kan vi endast erbjuda tester så som de ser ut på vår hemsida.


  Finns det möjlighet att beställa tester som inte finns med på er hemsida?

  Svar: Tyvärr går det inte. Hitta hela vårt utbud på 'Alla tester'


  Kan jag få personliga råd när det gäller vilka prover jag ska ta?

  Svar: Tyvärr inte. Då krävs en utförlig anamnes för att kunna göra detta och den typ av tjänst har vi inte i dagsläget.


  Behöver jag ett företagsnamn på fakturan för att den ska vara avdragsgill?

  Svar: Nej, det behöver du inte. Vilket namn som står på fakturan (och vem som betalar för den) påverkar ej huruvida kostnaden är avdragsgill eller ej.


  Kan jag göra en beställning via er om jag inte har ett svenskt personnummer?

  Svar: Det går tyvärr inte.


  Påverkas mitt provresultat av det läkemedlet som jag tar i dagsläget?

  Svar: Om du medicinerar tillfälligt så råder vi dig till att avvakta minst 2 veckor efter behandlingen avslutats. Om du står på fortlöpande medicinering, kan du ha detta i beaktning när du får dina provsvar. Har du funderingar angående hur ditt läkemedel påverkar ditt provsvar rekommenderar vi dig att kontakta din ordinarie läkare.


  Var hittar jag detaljerad information om tester och analyser?

  Svar: På vår sida "Alla Tester". Du får även detaljerad information och analys på "Min Journal" med dina resultat. Du kan kostnadsfritt öppna ett konto på Werlabs och då få tillgång till den information som finns där.


  Vad behöver jag ha med mig till provtagningen?

  Svar: Ditt ärende hanteras via en elektronisk remiss så det enda du behöver ha med dig är en giltig legitimation.


  Vem sköter provtagning och analys?

  Svar: Vi samarbetar med Karolinska Universitetslaboratoriet AB och Unilabs AB som utför provtagningen och analysen. Båda samarbetspartners är ledande leverantörer till svensk sjukvård med högsta kvalitet och god tillgänglighet i många städer runtom i Sverige.


  Hur fungerar Werlabs företagshälsovård?

  Svar: Vänligen läs på vår företagssida .


  Kan jag beställa hälsoanalyser till familj och vänner?

  Svar: Ja, till alla nära och kära som är 18 och över kan du köpa presentkort till i form av våra hälsokontroller; XL, Large eller Bas. De måste dock alltid öppna egna konton då resultaten är sekretessbelagda och endast lämnas till den som tagit proverna. De måste även göra en egen beställning och kryssa i rutan 'Använd ett presentkort för att betala' och ange presentkortskoden där.


  Har ni sjukhussekretess?

  Svar: Ja, Werlabs följer samma lagar och regler avseende sekretess som vårdcentraler och sjukhus.


  Vilka har tillgång till mina analysresultat?

  Svar: Endast du har tillgång till resultaten. Om du vill dela med dig av dina resultat till exempelvis en läkare, vårdgivare eller arbetsgivare så kan du enkelt dela med dem. Dessutom du radera resultaten när du vill om så önskas. Det kan observeras att även om ett företag betalt för sina anställdas tester så får företaget aldrig information om anställdas resultat.


  Ersätter Werlabs traditionell sjukvård?

  Svar: Nej, Werlabs är inte ett substitut till traditionell sjukvård utan ett komplement. Det går inte att fastställa att man är frisk eller sjuk bara genom att studera blodprov. Vidare finns det möjlighet att resultat av olika anledningar är missvisande eller att de prov som tagits ej ger en rättvisande bild av situationen. Om du upplever att du kan vara i behov av sjukvård eller av att träffa en doktor skall du uppsöka sjukvård på samma grund som om du ej haft någon information via tester gjorda med Werlabs.


  Varför inte bara gå till Vårdcentralen?

  Svar: Din vårdcentral har inte som uppgift att ge dig alla tester och analyser du önskar utan kommer istället göra en egen bedömning om de tester och analyser de anser att du behöver. Sedan kommer svaret på de tester skickas till din läkare som sedan ger dig en sammanfattande bild av resultaten. Inte ofta är svaret digitalt i form av att "det ser bra ut" eller att det är "utanför referensvärden".
  Med Werlabs väljer du istället själv vad du vill testa och du får sedan detaljerad information och analys av resultaten. Dessutom behöver du inte boka tid utan beställer vad du vill testa på vår webbshop och går sedan när det passar till ett anslutet provtagningsställe.


  Har jag bytesrätt?

  Svar: Du kan inte "lämna tillbaka" de tester du beställt. Dock är det möjligt att byta analys förutsatt att bytet sker inom 3 månader från din beställning. Bytesvärdet är det du har betalat, vill du byta till en dyrare analys är det bara att lägga till mellanskillnaden. För att göra detta skicka ett mail till kontakt@werlabs.se så hjälper vi dig.


  Vilka kan beställa analyser?

  Svar: Alla personer över 18 år, med svenskt personnummer och mobilnummer. Företag kan beställa och betala analyspaket att ge till anställda. Kontakta då oss på foretagshalsa@werlabs.se eller ring Michael Bennich på 08-20 70 50.


  Hur fungerar det när jag betalar med kort eller faktura?

  Svar: Vi accepterar VISA och MasterCard. När du betalar med kort hanteras betalningen av vår betalningspartner Payex AB samt kortinlösen med Swedbank för att garantera snabb och säker betalning. Werlabs sparar aldrig några uppgifter gällande ditt kort. All information skickas krypterad via säkrade servrar (SSL/HTTPS).
  Om du väljer att betala mot faktura så skickas den med posten oavsett när analyserna tas. Beställningen mot faktura är bindande. Fakturan skickas via posten från vår betalningspartner Payex AB. Betalningsvillkor är 10 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 60 kr samt dröjsmålsränta med 2 % per månad + gällande referensränta. Det kan observeras att det inte finns någon möjlighet att dela upp betalningen. När du väljer att betala mot faktura sker en kreditupplysning på ditt personnummer. Även en jämförelse mellan personnummer och folkbokföringsadressen görs.Gå till Alla Tester


Läs vad våra användare säger om oss här.