Werlabs Health Hub

Det smarta sättet att följa företagets hälsa

Så fungerar Health Hub

Hur mår ert företag?

Höga stressnivåer på säljavdelningen? Eller behöver arbetsmiljön på hela företaget förbättras? Vi har svaret. Med Werlabs Health Hub får ni tillgång till all information som rör personalens hälsa på ett ställe. Se hur organisationen mår som helhet eller följ utvecklingen på avdelningsnivå.

Mer än bara hälsokontroller

Health Hub ger dig unika insikter kring företagets hälsa. Genom att analysera medarbetarnas provsvar i sin helhet kan vi ge dig ett helikoptersperspektiv över deras hälsostatus inom åtta områden och viktiga insikter kring livsstilsmönster som motionsvanor och stress.

Följ över tid

Health Hub har utvecklats för att förse er med värdefulla kunskaper om medarbetarnas hälsa och livsstilsvanor. En modern hälsoplattform som ger er förutsättningar att ta rätt beslut och riktade insatser som gör skillnad. Inte bara när det behövs, innan det behövs.

Läkarkommentarer

Resultat du förstår och kan använda. Våra läkare analyserar och förklarar era provresultat i lättbegripliga termer och ni kan själva bryter ner datan i olika parametrar såsom avdelning, ålder och kön. Självklart är era resultat konfidentiella och sekrestesskyddade.

Det här får du med Werlabs

Logga in med BankID och ta del av provsvar i den digitala journalen. Självklart är provsvar konfidentiella och sekrestesskyddade.

Läs kommentarer från en av våra läkare i den digitala journalen. Vid misstänkt sjukdom eller allvarlig hälsorisk ringer en av våra läkare upp dig.

Enkel provtagning på ert kontor eller i Sveriges största nätverk av 200+ Werlabs-anslutna provtagningsställen.

Alla laboratorier som analyserar våra hälsokontroller är godkända och ackrediterade av Swedac.

Hälsosamma arbetsplatser, där
människor vill vara

För HR-chefer

Med Werlabs som hälsopartner får du verktygen att följa, förstå och förbättra dina medarbetares hälsa över tid.

Mer information

För medarbetare

Med Werlabs hälsokontroller får varje medarbetare tillgång till information om sin hälsostatus. Varje medarbetare får också en digital journal med personliga hälsoråd från våra läkare.

Läs mer

Börja resan mot en friskare och mer produktiv arbetsplats.

Fler än 1200 nöjda företagskunder