Hållbara medarbetare ger friska företag

Vi vill arbeta mer förebyggande och valde därför att inleda ett samarbete med Werlabs för tre år sedan. - Det känns som en investering och inte en kostnad, berättar Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg.

En snabb hälsokoll har blivit ett viktigt redskap och en uppskattad del av arbetet med hållbara medarbetare hos Atrium Ljungberg.
- Det är viktigare än någonsin att vi visar att vi bryr oss. Det här är att visa omtänksamhet i handling”, säger Helena Martini.
En långsiktig satsning som tar medarbetares hälsa på allvar handlar om att lägga ett pussel för att få till en bra helhet. I fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs stora satsning på hållbara medarbetare fanns redan en privat sjukförsäkring för alla anställda, som en trygghet vid sjukdom.

- Men vi ville också jobba mer förebyggande, förklarar Helena Martini. För den pusselbiten passade ett samarbete med Werlabs perfekt. Samarbetet inleddes för tre år sedan, med en möjlighet för alla medarbetare att göra en hälsokontroll i form av ett snabbt blodprov.

Med den första övergripande hälsokontrollen ’nollställde’ vi läget hos alla medarbetare som ville få en helhetsbild av sin hälsa. Vi gjorde en hälsokontroll XL, en stor undersökning, av varje medarbetare.

- Alla får sin journal och kan följa hur värdena ser ut, också över tid. Att få den kontinuiteten är väldigt värdefullt för att kunna jobba förebyggande.

Kommer det fram något som avviker under hälsokontrollen så ger Werlabs ett läkarutlåtande och rekommendationer och uppföljning.

Hälsokontrollen kan göras på mer än 200 olika provtagningsställen runt om i Sverige men för att spara tid gavs också möjligheten att göra kollen på plats på Atrium Ljungbergs huvudkontor.

- Att Werlabs kommer till oss för att göra testerna gör det otroligt enkelt och smidigt. Ingen behöver lägga mer än tio minuter av sin tid.

Efter den initiala nollställningen erbjuds medarbetare hos Atrium Ljungberg nya hälsokontroller regelbundet, utifrån en ålderstrappa. Från det du fyller 50 år blir du kallad varje år. Mellan 40-49 kallas du vartannat år och är du under 40 blir det var tredje år.

Helena Martini är imponerad över Werlabs engagemang.

- Werlabs har en riktigt bra kommunikation kring hälsokontrollerna och följer upp dem efteråt. Vi hade en läkare från dem med på ett morgonmöte med oss, där det gavs möjlighet att ställa frågor. De är måna om att följa upp och ger väldigt bra support. Vi gör allt digitalt och får snabb supporthjälp. Det gör att saker inte landar hos mig eller här på HR.

Kostnaderna för hälsokontrollerna ser hon inte som tyngande alls.

- Kan vi rädda några från sjukskrivning så har vi räknat hem det på en gång. Jag ser det här som en investering och inte en kostnad.

Satsningen har uppskattats mycket.

- De allra flesta tycker det är jättebra. Framför allt de som har hittat något som de behöver korrigera. Du kan ju ha felaktiga värden i kroppen utan att känna det eller märka något. Nu ges en möjlighet att få syn på hälsoproblem – innan du blir sjuk.

Att fånga upp varningssignaler i tid och få koll på sina värden ökar medvetenheten om hälsa och underlättar och motiverar när personer behöver få hjälp att ändra sin livsstil för att undvika sjukdomar. Psykisk påverkan kan ju också påverka oss fysiskt.

- Vi kommer att kunna jämföra resultaten med tidigare år och planera insatser framöver utifrån det, menar Helena Martini.

Atrium Ljungberg har åtta år i rad landat mycket högt i rankningen av Sveriges bästa arbetsplatser. De olika pusselbitarna i arbetet med hållbara medarbetare är en viktig del i det, menar Helena Martini.

- Det finns ett större perspektiv: det här gör vi för att vi vill väl och för att våra medarbetare ska må bra. Vi är övertygade om att hållbara medarbetare presterar bättre. Den här satsningen hjälper till med att visa att arbetsgivaren och cheferna bryr sig. Det är omtänksamhet i handling.

I förlängningen ser hon hur företagets employer branding och rekryteringsmöjligheter påverkas positivt.

- När vi visar att vi värdesätter våra medarbetare så ger det goda ringar på vattnet. Medarbetare är ju också ambassadörer för företag. De kommer att berätta för andra om satsningar som görs. Eller inte görs.