Hälsosatsning i framkant

Motala kommun är den första kommunen i Sverige som ger sina medarbetare möjligheten att göra hälsokontroller. Som initiativtagare och bakom detta och flera andra hälsosatsningar står eldsjälen Katarina Modahl, hälsosamordnare inom Motala kommun.

Fokus på prevention

- Vi vill vara en förebild för hur man ska arbeta med hälsa inom kommuner och företag. Sjukskrivningar står ofta för höga kostnader på en arbetsplats och vi vill verkligen satsa på att arbeta preventivt, berättar Katarina Modahl.

Hälsoaktiviteter erbjuds

Inom kommunen har man därför utsett 250 hälsoombud som kommunicerar ut målen och engagerar organisationen. Dessutom skapar man olika aktiviteter för de anställda och har även implementerat ett årligt evenemang vilket motiverar de anställda lite extra. Varje år utses årets medarbetarinnovation och årets hälsoarbetsplats inom kommunen.

Man erbjuder även en årlig föreläsning av en inspirerande hälsoperson som varit mycket uppskattad bland personalen. Johannes Hansen, Per Holknekt, Anders Hansen och Tina Thörner är några av de föreläsare man har bjudit in.

Allt detta hälsoarbete bygger på att kommunen arbetar starkt med sina kärnvärden öppenhet, stolthet och nyskapande.

- Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och dessutom vill vi att våra medarbetare ska hålla ett helt arbetsliv. Vi vill vara innovativa och arbeta i framkant och att arbeta med hälsa är ett måste om man vill attrahera nya medarbetare men även få den befintliga att stanna kvar.

Årlig hälsokontroll

En del i detta arbete innebär att man erbjuder sina anställda en årlig hälsokontroll genom Werlabs vilket man har gjort sedan 2019. All provtagning sker på plats i Motala och även rapportering och uppföljning av Werlabs läkare.

Alla medarbetare får en egen digital journal och kan själva se hur deras värden ser ut. Svaren är konfidentiella men de sammanställs i övergripande rapporter till ledningen.

- Första året kunde vi tack vare dessa hälsokontroller pinpointa att tex höga kolesterolvärden var ett problem överlag. Efter denna insikt bjöd vi bland annat in en dietist som noggrant gick igenom vad man kunde göra för att förbättra sina värden och stärka sin hälsa.

Tydlig förändring efter ett år

Redan efter ett år kunde man se effekt hos de anställda. Medarbetarnas värden hade blivit bättre.

- Med andra ord förbättrade vi inte bara medarbetarnas hälsa just nu genom att använda hälsokontroller utan var även med om att förhindra kommande hjärtinfarkter.

Katarina nämner att man måste utgå ifrån att hälsan är ens eget ansvar och inte arbetsgivarens. Däremot kan arbetsgivaren hjälpa till med kunskap och aktiviteter som både ger insikt i och motiverar medarbetarna att förbättra hälsan.

- Ett steg att få våra medarbetare att få insikt om deras hälsostatus är just genom hälsokontroller. Vårt samarbete med Werlabs har varit otroligt enkelt och dynamiskt. De presentationer vi har fått av Werlabs läkare har varit väldigt användbara. De har påvisat exakt vad som är problemet vilket gör att det blir väldigt lätt för oss att erbjuda åtgärder i form av föreläsningar och olika aktiviteter. Det blir en tydlig hands on-effekt när man jobbar på det här sättet.