Hälsofrämjande arbetsplats: 3 insikter HR bör känna till

En viktig uppgift för HR är att skapa en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarna mår bra och känner sig motiverade. Inte minst behöver företaget förebygga ohälsa och identifiera riskfaktorer i tid. Här är 3 insikter som HR bör känna till.

Att skapa en hälsofrämjande arbetsplats är inget nytt

HR-ansvariga som har jobbat ett tag med företagshälsovård är säkert redan välbekanta med insikterna nedan, men de kan ändå vara värda att påminna sig om. För den som för första gången arbetar med hälsofrämjande initiativ är det bra att känna till typiska utmaningar.

1. Förvänta dig inte stående ovationer

Alla kommer inte uppskatta att snacksen byts ut mot en fruktkorg. Inte heller kommer alla medarbetare hänga med på gympasset på lunchen. Många initiativ för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats kan uppfattas som pekpinnar. Den egna hälsan kan ju anses vara just medarbetarens egen angelägenhet.

En del av problematiken är att det är svårt att individanpassa satsningar. När något inte känns relevant eller angeläget för individen kommer denne inte känna sig motiverad att hänga med på friskvårdssatsningen.

Som HR-ansvarig eller friskvårdssamordnare kan det kanske ibland kännas otacksamt att jobba med motsträviga medarbetare som inte entusiasmeras av friskvårdsinitiativen. Att man får jobba i motvind många gånger i försöken att skapa en hälsofrämjande arbetsplats är en viktig insikt att komma ihåg.

2. Många satsningar når bara de redan frälsta

Ett vanligt problem när man jobbar med att skapa en hälsofrämjande arbetsplats är att få med sig alla på friskvårdsaktiviteter, inte minst de som ligger i riskzonen för att utveckla sjukdom. Många välmenande initiativ kan rinna ut i sanden när det bara är en del av medarbetarna som engagerar sig – och då de som redan är aktiva.

En undersökning av Sifo/WW Viktväktarna år 2020 visade att en fjärdedel av alla anställda som har tillgång till friskvårdsbidrag inte använder sig av det.1 Det är alltså svårt att få med sig alla på friskvårdssatsningen även när medarbetarna kan välja aktivitet själva, utan kostnad eller till reducerat pris.

Exempel: konferensen i hälsans tecken

Ett klassiskt exempel är konferensen som ska gå i hälsans tecken och som ska vara startskottet för ett gemensamt initiativ att skapa en mer hälsofrämjande arbetsplats. Medarbetaren som även laddar inför Iron Man erbjuder sig själv att köra tuffa morgonpass.

För de som är otränade (och kanske även skäms för sin vikt eller dåliga form) kan ett sådant initiativ ge upphov till ångest. När satsningen upplevs vara på fel nivå för vissa individer kan den bli exkluderande.

3. Hälsokartläggning kan få medarbetare att ändra vanor

Hälsokartläggning i sig leder inte till en hälsofrämjande arbetsplats. En kartläggning är ju inte som en ergonomisk stol eller ett träningspass på lunchen. Individen eller företaget behöver göra någon form av förändring för att åstadkomma en mer hälsofrämjande arbetsplats. När medarbetare får detaljerad insikt om sin hälsa kan det dock vara en stark motivator till att man ändrar sin livsstil. Forskning har också visat att hälsokartläggning leder till bättre vanor och att risk för sjukdom upptäcks i ett tidigare stadium.2

Exempel: tidigare upptäckt av diabetes

En amerikansk studie på 45 arbetsplatser visade att man genom hälsokartläggning upptäckte flera fall av odiagnostiserad diabetes. Vid ettårsuppföljningen kunde man konstatera att deltagarna både hade minskat i vikt och förbättrat sitt blodsockervärde.2

Så funkar det

Hälsokartläggningar kan se ut på många olika sätt – fystest på cykel, medarbetarenkäter eller provtagning med blodprov.

Vi på Werlabs erbjuder hälsokartläggningar baserat på provtagning. Varje medarbetare får tillgång till sitt provsvar via en personlig och konfidentiell digital journal med kommentarer från Werlabs läkare. På så sätt får alla reda på vilka specifika områden de kan behöva jobba med för att förebygga ohälsa.

Det går även att följa upp och förbättra hälsan på övergripande nivå i företaget. Aggregerad data ger HR-ansvariga, hälsosamordnare och ledning information om vilka risker som föreligger för personalen i stort och därmed vilka hälsosatsningar kom kan göra störst nytta.

Provtagning kan göras antingen på arbetsplatsen eller på ett av de 200+ provtagningsställen som är anslutna till Werlabs. Kontakta oss via länken nedan om du vill veta hur det går till.

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har anlitat Werlabs i flera år. Läs om deras erfarenheter här.

Källor

  1. Sifo/WW Viktväktarna, En av fyra missar ta ut friskvårdsbidraget, pressmeddelande 29 oktober 2020, https://www.mynewsdesk.com/se/viktvaktarna/pressreleases/en-av-fyra-missar-ta-ut-friskvaardsbidraget-3046816

  2. Bali V. et al., Secondary prevention of diabetes through workplace health screening, Occup Med (Lond). 2018 Dec 26;68(9):610-616. doi: 10.1093/occmed/kqy138., https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30380118/