Bättre hälsa på jobbet: 5 enkla sätt till ett friskare bolag

Det behöver inte vara dyrt eller komplicerat att skapa bättre hälsa på jobbet. Här är fem enkla sätt som kan hjälpa chefer eller HR-ansvariga att förbättra hälsoläget på arbetsplatsen.

1. Bättre hälsa på jobbet med bättre planering

Träning i planering kan vara en viktig del i arbetet med att skapa bättre hälsa på jobbet. Planering innebär inte enbart att man minskar stressen för sig själv utan även risken att man sprider sin stress till andra.

Att planera sin tid och sitt arbete är inget vi lär oss i skolan. Det finns planeringskurser som man kan boka in medarbetarna på men ett gratis alternativ är att dela tips i organisationen. Här är två enkla tips att starta med:

  • Boka inte bara in deadlines i kalendern, det vill säga när något ska vara klart. Boka också in när jobbet ska göras. Att komma till jobbet på morgonen och börja jobba utan plan gör att vi lätt hoppar från arbetsuppgift till arbetsuppgift och kastar oss över det senaste mailet som ramlar in. Det är ett beteende som ofta förvärras när det är stressigt och då vi behöver kunna fokusera som allra mest.

  • Deadline är inte dagen då ett jobb ska vara klart utan den allra sista dagen när jobbet ska vara klart. Boka in tid i kalendern så att jobbet kan slutföras före deadline. Då maximeras sannolikheten att jobbet utförs i tid och att kollegor som är beroende av arbetet kan fokusera på sitt och inte behöver oroa sig för förseningar. Uppskatta hur lång tid en uppgift kommer att ta och boka in den tiden i kalendern – med god marginal före deadline.

2. Ta reda på hur medarbetarna gör för att stressa av

Vi har alla olika metoder för att varva ner och återhämta oss. Mer extroverta personer brukar kunna koppla av tillsammans med andra medan introverta personer brukar varva ner när de är själva. En del behöver tystnad medan andra stressar av med musik.

När ni vet hur alla i arbetsgruppen varvar ner blir det lättare att skapa en miljö som blir avstressande för alla och där alla får mer förståelse för varandras egenheter och vanor. Att skapa bättre hälsa på jobbet behöver inte vara krångligare än så.

3. Utnyttja chefen som förebild på ett smart sätt

Som bekant påverkas vi av människor runt omkring oss. Om våra kollegor har dåliga vanor smittar de tyvärr lätt av sig men det gör även goda vanor. Det här kan utnyttjas för att åstadkomma bättre hälsa på jobbet. Be varje avdelningschef att välja en god vana som han eller hon har och som personen samtycker till att göra systematiskt.

Det kan till exempel vara att ta lunchpromenader, ta rörelsepaus varje timme, äta mycket grönsaker till lunch eller ta pauser ute i friska luften. På så sätt kan varje chef inspirera till goda vanor utan att det blir svårt för denne att själv hålla sig till dem. Även små saker har effekt.

4. Friska upp mötena

Långa möten kan leda till långa stunder av stillasittande. Våra kroppar är gjorda för rörelse och all rörelse är positiv för vår hälsa. 1 Låt mötena bli en del i filosofin för bättre hälsa på jobbet genom att till exempel ta rörelsepauser varje halvtimme eller införa ståmöten. En annan variant är att tidsbegränsa mötena så att de inte blir för långa.

5. Hälsosatsa rätt med hjälp av en hälsokartläggning

En hälsokartläggning kan till exempel vara provtagning för att undersöka medarbetarnas näringsstatus, hjärt- och kärlhälsa eller stressnivåer. Hälsokartläggningar har flera fördelar. De hjälper individen att hitta de hälsoområden som är viktigast att fokusera på, de inkluderar samtliga medarbetare och för företaget blir det blir lättare att välja de hälsosatsningar som gör mest nytta.

Vill du veta mer?

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har satsat på bättre hälsa på jobbet med hälsokartläggning. Läs här om vilka fördelar de har sett.

Provtagning på jobbet är enklare än man kan tro. Kontakta oss via länken nedan så berättar vi hur det går till.

Källor:

  1. Folkhälsomyndigheten, Svenska riktlinjer för fysisk aktivitet och minskat stillasittande, https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/juni/svenska-riktlinjer-for-fysisk-aktivitet-och-minskat-stillasittande/