Min journal

PEth - Alkoholkonsumtionstest

PEth är ett test för alkoholkonsumtion. Testet kan användas för att skilja total nykterhet (inget PEth) från alkoholkonsumtion, samt vid behandlingsuppföljning.

Vänligen observera att resultaten kan ta allt mellan 1-9 dagar då labben utför analysen 1 gång i veckan.

PEth - Alkoholkonsumtionstest

995 kr

  • Förstå hur din alkoholkonsumtion påverkar din hälsa
  • Beställ med email eller BankID

Varför ska du beställa PEth - Alkoholkonsumtionstest?

  • Du vill förstå effekten av din alkoholkonsumtion. För dig som vill förstå din alkoholkonsumtion och vill få resultat för behandlingsuppföljning.
  • Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe
  • Konfidentiella resultat online i 'Min journal' via BankID
  • Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys
  • Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat

Vilka tester ingår i PEth - Alkoholkonsumtionstest?

De här markörerna testas:

Osäker på vilket blodprov som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov