Testosterontest

Testosteron är ett av de viktigaste könshormonerna hos män. Brist på testosteron kan kopplas till bl a trötthet, energilöshet och irritabilitet.

Testosterontest

395 kr

 • Testa din testosteronnivå
 • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
 • Beställ med Mobilt BankID

Testosterontest XL

Testosterontest XL analyserar förutom testosteron även SHBG som binder testosteron och därmed påverkar biotillgängligheten och Luteiniserande hormon (LH) som reglerar produktionen av testosteron. Tillsammans ger dessa markörer en god bild av hur testosteronproduktionen ser ut. Även blodstatus analyseras vilket kan visa om du kan ha drabbats av blodbrist, vilket är en annan vanlig orsak till trötthet och energilöshet.

Testosterontest XL

895 kr

 • Testa din testosteronnivå
 • Innehåller testosteron, SHBG, LH, PSA & Blodstatus för en bättre indikation av orsaken till testosteronbrist
 • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
 • Beställ med Mobilt BankID

Detta blodprov bör tas på fastande mage innan kl 10 på morgonen. Lägre nivå av testosteron kan ses upp till 3 timmar efter måltid. Flera saker som är bra att tänka på inför provtagningen hittar du här.

Vi erbjuder inte analysen testosteron-känslig som man rekommenderar att kvinnor skall ta om de vill mäta sin testosteronnivå

 • Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe
 • Konfidentiella resultat online i 'Min journal' via BankID
 • Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys
 • Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat

Vad är testosteron?

Testosteron är ett manligt könshormon som bildas framförallt i testiklarna och även delvis i binjurarna hos män. Kvinnor har också en liten testosteronproduktion i äggstockarna och binjurarna.

Produktionen av testosteron ökar under puberteten och bidrar till utvecklingen av mannens könsorgan samt kroppsbehåring och skäggväxt. Den sexuella driften är beroende av testosteron. Även muskelmassa och skelett stärks tack vare hormonet.

Vad betyder ett lågt testosteronvärde?

Testosteron påverkar både humör och energi. Ett lågt testosteronvärde har i flera studier visat sig kunna orsaka bland annat konstant trötthetskänsla och göra oss mer lättirriterade. Sömnbrist och nedstämdhet är ytterligare symptom som kan uppstå på grund av testosteronbrist.

Fetma, kronisk hjärtsjukdom och reumatiska sjukdomar kan sänka testosteronnivån i kroppen och orsaka låga nivåer. Rent naturligt börjar testosteronnivåerna sjunka under medelåldern. Efter 40 kan en frisk person räkna med en ungefärlig nedgång på ungefär 1,2 procent per år.

Varför ska du göra ett testosterontest?

Din testosteronnivå påverkar din livskvalitet och en brist ger diffusa symtom som trötthet, nedstämdhet och energilöshet. Symptomen kan vara svåra att påverka om en onormalt låg testosteronnivå är orsaken. Testosteronbrist kan även kopplas till minskad muskelkraft, minskad sexuell lust och försämrad erektionsförmåga.