Enskilda blodprov.

Med dessa blodprover kan du få en analys av specifika hälsomarkörer och hälsoområden. Använd filtret nedan eller söken ovan för att hitta det blodprov du söker.

Filtrera på kategori

Hormoner

Genom dessa hälsokontroller får du svar på hur dina hormoner påverkar din kropp. Upptäcker avvikelser i form av hormonell obalans som kan vara orsaken till exempelvis infertilitet, under- eller överproduktion av sköldkörtelhormon, kortisol eller testosteronbrist eller om du till exempel närmar dig klimakteriet.

Klimakteriepaket

Klimakteriepaket

Mäter dina värden för att upptäcka sköldkörtel- och hormonrubbningar.

Insikt i andra hälsotillstånd förknippat till klimakteriesymtom.

Det ingår telefonsamtal eller digitalt möte med klimakteriespecialist hos Womni.

Sköldkörtelprov XL

Sköldkörtelprov XL

Utöver markörerna TSH, T4 och T3 mäts även antikropparna TPO och TRAK.

Ger dig en djupare insikt i hur din sköldkörtel mår.

Upptäcker om du har en under- eller överproduktion av sköldkörtelhormon och om detta kan vara orsakat av en mer specifik autoimmun aktivitet där även antikropparna TPO eller TRAK har bildats.

Sköldkörtelprov

Sköldkörtelprov

Mäter de vanligaste markörerna: TSH, T4 och T3.

Ger dig insikt i hur din sköldkörtel mår.

Upptäcker om du har en under- eller överproduktion av sköldkörtelhormon.

Testosterontest XL

Testosterontest XL

Mäter dina testosteronvärden men även SHBG och LH samt även blodstatus.

Ger dig en djupare insikt i hur din testosteronproduktion ser ut och en uppskattning av det så kallade bioaktiva testosteronet.

Testosterontest

Testosterontest

Mäter dina testosteronvärden.

Ger dig insikt i hur din testosteronproduktion ser ut.

Sköldkörtelprov XL Plus

Sköldkörtelprov XL Plus

Mäter dina värden för att upptäcka sköldkörtel- och hormonrubbningar.

Ger dig bland annat insikt i sköldkörtelns status, vitaminer & mineraler, kortisol och lågt blodvärde.

Upptäcker avvikelser som tex över- eller underproduktion i sköldkörteln eller högt/lågt kortisolvärde men även brist på viktiga vitaminer.

Östrogentest

Östrogentest

Mäter dina östrogennivåer.

Ger dig insikt i hur din östrogenproduktion ser ut.

Kortisolprov

Kortisolprov

Mäter dina nivåer av stresshormonet kortisol.

Upptäcker om du har binjurebarksvikt, en ovanlig åkomma med symtom som bland annat trötthet, muskelsvaghet och viktnedgång.

FSH & Östrogentest

FSH & Östrogentest

Mäter dina östrogennivåer men även ditt FSH - ditt follikelstimulerande hormon.

Progesterontest

Progesterontest

Mäter dina progesteronnivåer.

Ger dig insikt i hur din progesteronproduktion ser ut.

Specifika organ

Dessa hälsokontroller analyserar specifika organ och deras funktioner. Genom dessa hälsokontroller kan du få svar på om du till exempel har avvikande värden i hjärta, lever, njure eller vilken nivå ditt blodsocker ligger på.

PSA-prov

PSA-prov

Mäter mängden prostataspecifikt antigen.

Ger dig en insikt i vilken mängd PSA du har i blodet.

Indikerar om du har inflammation i prostatakörteln eller benign/malign förändring i prostatakörteln.

Hjärttest

Hjärttest

Mäter bland annat blodfetter och blodsockernivåer.

Ger dig viss insikt om dina nivåer av viktiga riskmarkörer för hjärt- och kärlsjukdom.

Upptäcker om du har höga blodfetter eller högt blodsocker.

Blodstatus

Blodstatus

Blodstatustest är ett vanligt blodprov som omfattar en analys av några blodkomponenter.

Blodstatus & B-cellertest

Blodstatus & B-cellertest

Mäter ditt blodstatus och dina vita blodkroppar.

Ger dig en mer exakt mätning av olika typer av vita blodkroppar.

Upptäcker om du har blodbrist och ger dig en indikation på immunförsvarets funktion.

Leverprov XL

Leverprov XL

Mäter viktiga levermarkörer.

Ger dig insikt i hur din lever mår på ett djupare plan.

Upptäcker om du har en eventuell virusinfektion, leversjukdom eller om det föreligger en alkoholpåverkan på levern.

Leverprov

Leverprov

Mäter viktiga levermarkörer.

Ger dig insikt i hur din lever mår.

Upptäcker om du är i riskzonen för att utveckla skrumplever.

Njurprov XL

Njurprov XL

Mäter viktiga njurmarkörer.

Ger dig insikt i hur dina njurar mår på ett djupare plan.

Kan upptäcka om du har förändringar i njurfunktionen som i sin tur kan bero på ärftliga njursjukdomar, diabetes, obehandlad urinvägsinfektion eller högt blodtryck.

Njurprov

Njurprov

Mäter viktiga njurmarkörer.

Ger dig insikt i hur dina njurar mår.

Upptäcker om du har en tendens till försämrad njurfunktion som i sin allvarligaste form kan vara njursvikt.

Binjuretest - DHEAS

Binjuretest - DHEAS

Mäter dina DHEAS-nivåer i kroppen.

Ger dig bilden av ditt DHEAS-värde - som återspeglar binjurebarkens aktivitet i bildningen av könshormon.

Upptäcker eventuell binjurebarksvikt som påverkar ditt östrogen och testosteronvärde och kan bland annat leda till trötthet och avmagring.

Inflammationstest

Inflammationstest

Mäter högkänsligt CRP och blodstatus.

Ger dig bland annat insikt om din snabbsänka.

Upptäcker om du har en inflammation eller infektion i kroppen.

PEth - Alkoholkonsumtionstest

PEth - Alkoholkonsumtionstest

Mäter PEth.

Ger dig en bild över din alkoholkonsumtion.

Diabetes & Blodsockertest XL

Diabetes & Blodsockertest XL

Mäter blodsockernivåer på ett djupare plan.

Ger dig en bild av dina blodsockernivåer men även C-peptid.

Ger dig en tydligare indikation på om du har typ 1-diabetes eller är i riskzonen för typ-2 diabetes samt ger en indirekt mätning av insulinproduktionen.

Diabetes & Blodsockertest

Diabetes & Blodsockertest

Mäter blodsockernivåer.

Ger dig en bild av dina blodsockernivåer.

Ger dig en indikation på om du är i riskzonen för typ-2 diabetes.

Ledvärkstest

Ledvärkstest

Mäter antikroppar förknippade med ledvärk, blodstatus och inflammation.

Ger dig en bild om din ledvärk har en underliggande autoimmun orsak.

Ger dig indikation på om du eventuellt har ledgångsreumatism.

Pankreasamylas

Pankreasamylas

Pankreasamylas är ett enzym som produceras i bukspottkörteln och spelar en viktig roll i nedbrytningen av kolhydrater i maten till sockerarter som kroppen kan använda.

Vitaminer & Mineraler

Rätt nivå på vitaminer & mineraler är viktigt för många av kroppens funktioner. Genom dessa hälsokontroller kan du få svar på om din kost är tillräcklig för att bibehålla dessa nivåer eller om du behöver förändra något.

 Vitamin & Mineraltest

Vitamin & Mineraltest

Mäter nivåer på viktiga vitaminer och mineraler.

Ger dig en insikt om hur eventuella brister kan påverka din allmänna hälsa.

Upptäcker brister som kan vara orsaken till trötthet, nedstämdhet och energilöshet.

Järnbristtest XL

Järnbristtest XL

Mäter dina järnvärden.

Ger dig en djupare insikt om hur en eventuell brist eller ett järnöverskott kan påverka din allmänna hälsostatus.

Upptäcker brist som kan vara orsaken till trötthet, yrsel och hjärtklappning. Men även ev järnöverskott vars främsta symtom är ledvärk och trötthet.

Järnbristtest

Järnbristtest

Mäter dina järnvärden.

Ger dig en insikt om hur en eventuell brist kan påverka din allmänna hälsostatus.

Upptäcker brist som kan vara orsaken till trötthet, yrsel och hjärtklappning.

D-vitamintest

D-vitamintest

Mäter dina D-vitaminnivåer.

Ger dig en insikt om hur en eventuell brist kan påverka din allmänna hälsa.

Upptäcker brist som kan vara orsaken till muskelsvaghet, ömhet, nedstämdhet och till viss del koncentrationssvårigheter.

Vitamin B12-test

Vitamin B12-test

Mäter dina B12-nivåer.

Ger dig en insikt om hur en eventuell brist kan påverka din allmänna hälsa.

Upptäcker brist som kan ge symtom som trötthet, förändrad känseluppfattning och försämrade reflexer.

Zinkbrist-test

Zinkbrist-test

Mäter dina zinknivåer.

Ger dig en insikt om hur en eventuell brist kan påverka din allmänna hälsa.

Upptäcker brist som kan vara orsaken till nedsatt sårläkning, håravfall, mag- och tarmbesvär och nedsatt immunförsvar.

Folattest

Folattest

Mäter dina folat-nivåer.

Ger dig en insikt om hur en eventuell brist kan påverka din allmänna hälsa.

Upptäcker brist som kan ge symtom som trötthet, yrsel, nedsatt fysisk prestationsförmåga och andfåddhet.

Hälsokontroller

Genom dessa hälsokontroller får du en omfattande analys av din allmänna hälsostatus. Helt enkelt svar på varför du mår som du mår. Men även en insikt om hur förändringar i din livsstil skulle kunna få dig att må bättre.

Hälsokontroll Bas

Hälsokontroll Bas

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt av folat och vitamin B12.

Kan tas när som helst utan att fasta.

Prenumerera och spara 200 kr

Hälsokontroll Standard

Hälsokontroll Standard

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt av järn, magnesium, folat och vitamin B12. Samt en status på ditt D-vitamin.

Innehåller fler markörer som ger information till våra läkare för en djupare bedömning och bättre rekommendation, såsom ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Kvinna

Hälsokontroll Kvinna

Utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar inklusive blodfetter. Upptäcker diabetes, blodbrist och järnbrist, och sköldkörtelrubbningar.

Upptäcker vitaminbrist och ger indikation på bristande njur- och leverfunktion, upptäcker pågående inflammation.

Analyserar de kvinnliga könshormonerna Östrogen och FSH. Innehåller även extra markörer för en fördjupad bedömning och förbättrade medicinska råd.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Man

Hälsokontroll Man

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Upptäcker avvikande värden som kan orsaka reducerad sexlust, nedsatt fertilitet, trötthet och energilöshet.

Genom beräkning av det bioaktiva testosteronet får du en djupare insikt i din testosteronproduktion.

Hälsokontroll Kvinna Plus

Hälsokontroll Kvinna Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för kvinnor.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure och leder där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Kvinna Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Hälsokontroll Man Plus

Hälsokontroll Man Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för män.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure, leder och övrigt där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Man Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Hälsokontroll Bas Plus

Hälsokontroll Bas Plus

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt med folat och vitamin B12 från kosten samt analys av D-vitamin.

Innehåller markörer som behövs för att utesluta medicinska orsaker till nedstämdhet och trötthet.

Sköldkörtelprov XL Plus

Sköldkörtelprov XL Plus

Mäter dina värden för att upptäcka sköldkörtel- och hormonrubbningar.

Ger dig bland annat insikt i sköldkörtelns status, vitaminer & mineraler, kortisol och lågt blodvärde.

Upptäcker avvikelser som tex över- eller underproduktion i sköldkörteln eller högt/lågt kortisolvärde men även brist på viktiga vitaminer.

Performance Test

Performance Test

Ger dig insikt i bland annat din sköldkörtelfunktion, då den styr kroppens ämnesomsättning.

Följer nivån på dina blodfetter och blodvärden men även om du har vitaminbrist, då kosten kan påverka din prestation.

Upptäcker avvikelser som kan vara avgörande för din prestationsförmåga.

Kvinnohälsa

Vi erbjuder hälsokontroller för att hjälpa dig att ta kontroll över din hälsa och välbefinnande som kvinna. Våra tester kan hjälpa dig att upptäcka och förebygga en rad olika hälsoproblem som är specifika för kvinnor, såsom hormonell obalans, nivå av näringsämnen under graviditet eller få insikter som påverkar din fertilitet om du planerar en graviditet.

Klimakteriepaket

Klimakteriepaket

Mäter dina värden för att upptäcka sköldkörtel- och hormonrubbningar.

Insikt i andra hälsotillstånd förknippat till klimakteriesymtom.

Det ingår telefonsamtal eller digitalt möte med klimakteriespecialist hos Womni.

Graviditetstest

Graviditetstest

Mäter hCG i blodet.

Ger dig ett exakt mått på hCG-värdet.

Upptäcker graviditet i ett tidigt skede. Ett förhöjt hCG-värde kan i de flesta fall uppmätas redan några dagar efter implantation.

Fertilitetstest

Fertilitetstest

Inkluderar områden som är av betydelse när du vill bli gravid.

Testet är för kvinnor och kräver regelbunden menstruation för att göra en korrekt bedömning.

De här testet lämpar sig väl att ta med till din läkare/gynekolog för en utförligare fertilitetsbedömning.

Östrogentest

Östrogentest

Mäter dina östrogennivåer.

Ger dig insikt i hur din östrogenproduktion ser ut.

Vänta Barn-test

Vänta Barn-test

Mäter din ämnesomsättning, näringsämnen och mineraler.

Ger dig en insikt om hur eventuella brister kan påverka dig före, under och efter graviditet.

Upptäcker avvikelser som skulle kunna leda till blodbrist, graviditetsdiabetes och sköldkörtelrubbningar.

FSH & Östrogentest

FSH & Östrogentest

Mäter dina östrogennivåer men även ditt FSH - ditt follikelstimulerande hormon.

Progesterontest

Progesterontest

Mäter dina progesteronnivåer.

Ger dig insikt i hur din progesteronproduktion ser ut.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Kvinna

Hälsokontroll Kvinna

Utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar inklusive blodfetter. Upptäcker diabetes, blodbrist och järnbrist, och sköldkörtelrubbningar.

Upptäcker vitaminbrist och ger indikation på bristande njur- och leverfunktion, upptäcker pågående inflammation.

Analyserar de kvinnliga könshormonerna Östrogen och FSH. Innehåller även extra markörer för en fördjupad bedömning och förbättrade medicinska råd.

Sköldkörtelprov XL Plus

Sköldkörtelprov XL Plus

Mäter dina värden för att upptäcka sköldkörtel- och hormonrubbningar.

Ger dig bland annat insikt i sköldkörtelns status, vitaminer & mineraler, kortisol och lågt blodvärde.

Upptäcker avvikelser som tex över- eller underproduktion i sköldkörteln eller högt/lågt kortisolvärde men även brist på viktiga vitaminer.

Hälsokontroll Kvinna Plus

Hälsokontroll Kvinna Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för kvinnor.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure och leder där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Kvinna Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Manshälsa

Våra hälsokontroller för män kan upptäcka avvikande värden som kan orsaka reducerad sexlust, nedsatt fertilitet, trötthet och energilöshet. Vi testar bland annat hormonbalans, vitamin- och mineralnivåer samt lever- och njurfunktion. Genom att ta kontroll över din hälsa kan du förebygga potentiella hälsoproblem och förbättra din livskvalitet.

Testosterontest XL

Testosterontest XL

Mäter dina testosteronvärden men även SHBG och LH samt även blodstatus.

Ger dig en djupare insikt i hur din testosteronproduktion ser ut och en uppskattning av det så kallade bioaktiva testosteronet.

Testosterontest

Testosterontest

Mäter dina testosteronvärden.

Ger dig insikt i hur din testosteronproduktion ser ut.

PSA-prov

PSA-prov

Mäter mängden prostataspecifikt antigen.

Ger dig en insikt i vilken mängd PSA du har i blodet.

Indikerar om du har inflammation i prostatakörteln eller benign/malign förändring i prostatakörteln.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Man

Hälsokontroll Man

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Upptäcker avvikande värden som kan orsaka reducerad sexlust, nedsatt fertilitet, trötthet och energilöshet.

Genom beräkning av det bioaktiva testosteronet får du en djupare insikt i din testosteronproduktion.

Hälsokontroll Man Plus

Hälsokontroll Man Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för män.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure, leder och övrigt där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Man Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Allergi

Genom dessa hälsokontroller får du svar på om du har en allergi men även vilken typ av allergi du har. Här får du svar på om du exempelvis är pälsdjursallergiker eller har en viss typ av matallergi. Observera att blodprov för allergi aldrig med 100% säkerhet kan fastställa eller utesluta en allergi utan bör ses som ett komplement till din sjukdomshistoria samt dina symtom.

Pollenallergi-test

Pollenallergi-test

Mäter markörer för gräs- och trädpollen.

Ger dig svar på om du är allergisk för gräs- eller trädpollen.

Upptäcker allergi som kan tyda på att dina besvär såsom nysningar, rinnande ögon, klåda i näsa eller andningsbesvär är orsakade av pollen.

Glutenintoleranstest

Glutenintoleranstest

Mäter markör för glutenintolerans.

Kan påvisa tecken på om du är glutenintolerant.

Upptäcker intolerans som kan tyda på att dina besvär såsom trötthet, diarré, viktminskning och nedstämdhet kan vara orsakade av glutenintolerans.

Allergitest XL

Allergitest XL

Mäter markörer för mat, pälsdjur och pollen.

Ger dig en djupare inblick i vad du är allergisk mot.

Upptäcker allergi som kan tyda på att dina besvär såsom kliande och röda ögon eller rinnande näsa, kliande utslag, nysningar eller magont är orsakade av allergi.

Matallergi-test

Matallergi-test

Mäter markörer för matallergi.

Ger dig svar på vilken matallergi du har.

Upptäcker om du är allergisk mot komjölk, ägg, vete, soja eller jordnöt.

Pälsdjursallergi-test

Pälsdjursallergi-test

Mäter markörer för pälsdjur.

Ger dig svar på vilket pälsdjur du är allergisk mot.

Upptäcker om du är allergisk mot hund, katt, häst eller gåsfjäder.

Gräspollenallergi-test

Gräspollenallergi-test

Mäter markör för gräspollen.

Ger dig svar på om du är allergisk mot gräspollen.

Upptäcker allergi som kan tyda på att dina besvär såsom nysningar, rinnande ögon, klåda i näsa eller andningsbesvär är orsakade av gräspollen.

Trädpollenallergi-test

Trädpollenallergi-test

Mäter markör för trädpollen.

Ger dig svar på om du är allergisk mot trädpollen.

Upptäcker allergi som kan tyda på att dina besvär såsom nysningar, rinnande ögon, klåda i näsa eller andningsbesvär är orsakade av pollen.