Hälsoanalys

Varför hälsokontroll
Varför göra en hälsoanalys?

Idag dör sju av tio personer av livsstilssjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och typ-2 diabetes. Dessa sjukdomar utvecklas åratal innan symptom uppträder och innan vård och stöd söks hos sjukvården. Genom att förebygga uppkomsten av livsstilssjukdomar skulle många människor få en avsevärt ökad livskvalitet. Läs mer om detta på artikeln Hälsokontroller - förebyggande hälsovård i en digital era.

Werlabs erbjuder dig en hälsoanalys baserat på dina blodmarkörer. Vi fokuserar på förebyggande hälsovård där alla resultat granskas av en läkare. Vi samarbetar bland annat med Karolinska Universitetslabratoriet och du kan ta ditt blodprov på ett 100-tal anslutna provtagningsställen.

Du får dina resultat snabbt och enkelt i Min Journal. I din hälsoanalys kan du läsa mer om dina värden på ett informativt sätt. Våra läkare granskar alla provsvar och kommenterar resulaten.

Skillnaden mellan Werlabs hälsoanalyser och s.k. screening

Det är ett vanligt missförstånd att Werlabs hälsoanalyser är det samma som screening. Hälsoanalyser av den typ som Werlabs erbjuder syftar till att ge individen information om sin hälsa som kan följas upp med hälsofrämjande åtgärder. Detta skiljer sig från en mer klassisk hälsoundersökning, så kallad screening, som istället ofta syftar till att upptäcka sjukdom i ett tidigt skede.

Werlabs hälsoanalyser utgår från metastudier som visar att tillgången på fakta och data gällande den egna kroppen upplevs som motiverande och väcker ett intresse för den egna hälsan. Att testa sig målmedvetet, och att dela med sig av sina livsstilsförändringar och resultat, tycks ge bättre effekter på hälsan än en läkarkonsultation eller en s.k. screening.

Varför analysera ditt blod?
  • Du vill ta ansvar för din hälsa både idag och i framtiden - Genom kunskap om din nuvarande situation är du bland annat beredd att genomföra eventuella erforderliga kost- och livsstilsförändringar.
  • Du vill få referensvärden för framtida analyser - För att långsiktigt verkligen förstå din kropp skall du följa dina värden över tid för titta på trender och skillnader.
  • Du vill veta om du är i riskzonen för vissa sjukdomar - Många av våra kunder uppvisar exempelvis värden som indikerar hög sannolikhet för pågående metabola sjukdomar eller förhöjd risk för framtida besvär inom hjärt/kärl och diabetes.
  • Du vill få en bättre dialog med din husläkare - Nu kan du själv välja vad du vill testa och sedan dela resultaten med din husläkare.

SE VÅRA TESTER

Werlabs Grafer

Information om individuella markörer

Sköldkörtelrubbning

Följande tester görs för att indikera risk för sköldkörtelrubbning:

Risk för hjärtsjukdom

Följande tester görs för att indikera risk för hjärt- och kärlsjukdom:

Diabetes/Metabolstörning

Följande tester är de som görs för att undersöka diabetes/metabolstörning:

Blodbrist/Anemi

Följande tester görs för att indikera risk för blodbrist/anemi:

Prostataprov/Testosteron

Följande tester görs för att undersöka PSA och testosteron nivåer:

Vitaminer/Mineraler

Följande tester görs för en heltäckande vitamin och mineralanalys:

Leverfunktion

Följande tester görs för att undersöka din leverfunktion:

Njurfunktion

Följande tester görs för att undersöka din njurfunktion:

Inflammation

Följande tester görs för att indikera om man har en inflammation eller infektion:

Stress

Följande tester görs för att undersöka stress:


SE VÅRA TESTER


Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen.

Tillbaka till Startsidan