Inför provtagning

Inför provtagning

Inför provtagning finns det ett antal bra saker att tänka på. De flesta är specifika för olika test men de följande gäller alltid.

  • Du behöver inte ta med någon remiss.

  • Ta med giltig svensk legitimation.

  • Vila gärna 15 min på plats innan provtagning.

Tidpunkt för provtagningen

Ibland är tidpunkten för provtagning viktig. Nedan kan du se exempel på särskilda instruktioner inför provtagning, när du beställt ett test eller hälsokontroll får du ett mail med instruktioner specifika för just ditt test.

Tester som ska tas innan kl 10 på morgonen.

Hälsokontroller och vissa tester, till exempel de som innehåller kortisol, testosteron och järn ska tas innan klockan 10 på morgonen. Ämnenas koncentration varierar i blodet över dygnet och för att få rättvisande resultat som är jämförbara över tid ska du därför lämna dessa blodprover innan klockan 10 på morgonen.

Test som ska tas minst 3 timmar efter uppvaknande.

Prolaktin måste tas minst 3 timmar efter att du vaknat efter din nattvila. Det beror på att prolaktinnivån varierar över dygnet och stiger under sömn. För att få ett rättvisande resultat bör du därför ha varit vaken minst tre timmar innan provet tas.

Andra saker som kan ge förhöjda värden av prolaktin i blodet är hård fysisk träning, uttalad psykisk stress dygnet före provtagningen samt vissa läkemedel. Även ett stort lakritsintag kan ge förhöjt prolaktinvärde.

Tester som kan tas när som helst på dagen.

För all provtagning är det viktigt att veta att om du vill följa dina värden över tid så är det bra om provet lämnas vid ungefär samma tidpunkt under dygnet. Det är för att minska påverkan på den biologiska variationen och lättare upptäcka trender. Du kan använda ditt sunda förnuft och försöka leva som vanligt dagen eller dagarna innan provtagning.

Mat och dryck

Flera av Werlabs hälsoanalyser kräver att man ska fasta innan provtagningen. Undvik gärna mycket fet mat och alkohol dagarna före provtagningen då detta kan påverka dina levervärden.

Fasta minst 10 timmar innan provtagning.

Vissa analyser, till exempel fasteglukos, C-peptid och Zink, är mycket känsliga för intag av mat och dryck och värdet kan bli missvisande vid otillräcklig fasta. Detta innebär att du ska, med undantag för vatten, kaffe/te (utan mjölk och socker), avstå från att äta eller dricka under minst 10 timmar (dock är 12 timmar att föredra) före blodprovstagning.

Andra analyser som till exempel LDL-kolesterol och triglycerider har visat sig kunna analyseras såväl med som utan föregående fasta. Det är dock bra att tänka på, vid all provtagning som du vill följa över tid, att det är optimalt att lämna provet vid ungefär samma tid och omständigheter för att minska påverkan på den biologiska variationen och lättare upptäcka trender.

Glutenintoleranstest

För korrekt bedömning krävs intag av gluteninnehållande kost minst fyra veckor innan provtagning. Att utesluta gluten ur kosten kan ge missvisande provsvar.

Då testet detekterar förekomst av antikroppar mot de celler som ingår vid nedbrytning av gluten (gliadin) som du får från kosten, är det viktigt att du fortsätter att äta gluten som vanligt veckorna före provtagning. Om du undviker gluten så minskar eller försvinner också de antikroppar som testet mäter, vilket är orsaken till att avhållsamhet från gluten är en hörnsten i behandlingen av celiaki.

Test beroende av menstruationscykel

Nivåerna på de hormon som styr menscykeln måste alltid relateras till var i menscykeln man befinner sig.

Testet ska tas dag 2-5 i menscykeln.

Läkaren bedömer ditt prov utifrån de förväntade hormonnivåerna dag 2-5

werlabs.se_blodprov_fsh-ostrogentest_.png

Testet ska tas dag 21-24 i menscykeln.

Läkaren bedömer ditt prov utifrån de förväntade hormonnivåerna dag 21-24

werlabs.se_blodprov_progesterontest_.png

Mediciner och tillskott

Om man ska lämna provet fastande på morgonen så ska man ta sin morgonmedicin direkt efter provtagningen och inte innan.

Antibiotika påverkar dina blodvärden. Vi rekommenderar därför att du väntar två veckor efter avslutad antibiotikabehandling innan du genomför provtagning.

Att ta vitamintillskott är inget hinder för provtagning. Om du tar vitaminer eller kosttillskott vid provtagningstillfället så kommer ditt blodprov att visa hur dina värden ser ut med tillskott i kroppen. Vill du se dina värden utan tillskott rekommenderar vi att göra uppehåll 2 veckor innan provtagning. Mediciner som innehåller hormoner kan påverka kroppen under längre tid, även efter avslutad behandling, där kan du få vägledning av din förskrivande läkare eller barnmorska.

Vänta med att ta din sköldkörtelmedicin till efter provtagning.

Vi rekommenderar att avvakta med morgondosen av sköldkörtelmedicin innan provtagning. Efter provtagningen är genomförd kan du ta din medicin som vanligt. Om du tar andra typer av läkemedel så ber vi dig diskutera med din förskrivande läkare innan du förskjuter medicineringstider.

Undvik biotintillskott (vitamin B7) innan provtagning.

Vitamintillskott som innehåller höga doser av Biotin (vitamin B7) kan ge missvisande värden (5mg per dag eller mer). Undvik sådana tillskott 24 timmar innan din provtagning.

Allergi

Observera att blodtester för allergi aldrig med 100% säkerhet kan fastställa eller utesluta en allergi utan bör ses som ett komplement till din sjukdomshistoria samt dina symtom. Det innebär att mängden antikroppar som uppmätts i ett blodprov inte alltid motsvarar graden av symptom vid exponering av ett allergen. Vid osäkerhet bör du alltid diskutera med en läkare.

Allergitest kan tas när som helst under dagen. Testet påverkas inte av behandling med antihistaminer.

Prolaktin

Ta testet minst 3 timmar efter uppvaknande. Undvik lakrits, stress eller träning innan provtagning.

Prolaktin måste tas minst 3 timmar efter att du vaknat efter din nattvila. Det beror på att prolaktinnivån varierar över dygnet och stiger under sömn. För att få ett rättvisande resultat bör du därför ha varit vaken minst tre timmar innan provet tas.

Andra saker som kan ge förhöjda värden av prolaktin i blodet är hård fysisk träning eller uttalad psykisk stress dygnet före provtagningen samt vissa läkemedel, framför allt sådana som används vid olika psykiska sjukdomar. Även ett stort lakritsintag kan ge förhöjt prolaktinvärde.

Fysisk aktivitet

Planera din tid så att du kan sitta ner i lugn och ro i minst en kvart på provtagningsenheten innan du lämnar provet. Detta då kroppsläget påverkar fördelningen av celler, proteiner och proteinbundna ämnen i blodet. Referensintervall för de prover du ska lämna har skapats från prover som tagits efter 15 minuters vila.

Undvik hård fysisk träning dagen innan provtagningen. En lättare joggingtur eller rask promenad påverkar inte din provtagning.

Förkylning

Se till att du känner dig frisk och inte har förkylningssymtom såsom halsont eller snuva när du ska ta hälsokontroller som innehåller CRP. CRP som är ett infektions- och inflammationsvärde (kallas också snabbsänka) spelar också roll för i riskvärderingen för framtida hjärt- och kärlsjukdom. Är du förkyld kan CRP bli förhöjt, vilket gör det svårt att bedöma riskvärderingen.

Stickrädd?

Det är vanligt att av olika anledningar vara rädd för vissa delar av provtagningen. De som arbetar på laboratoriet gör sitt bästa för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt och det är därför viktigt att du berättar för dem hur de kan underlätta provtagningen för dig.

Så fungerar det

Välj hälsokontroll

Beställ den hälsokontroll som passar dig och dina mål bäst. Efter beställning får du information på mejl om hur du går vidare och väljer provtagningsställe.

Gör ditt test

Werlabs har ett nätverk med 200+ anslutna provtagningsställen där du kan välja tidsbokning eller drop-in för ditt blodprov. Information om vad du ska tänka på inför provtagning kommer på mejl.

Resultat

Dina resultat kommer till din digitala Werlabs-journal inom 2-4 arbetsdagar, granskat och kommenterat av en legitimerad läkare. Vissa tester kan ha längre svarstid.

Uppföljning

Vi rekommenderar att du gör regelbundna hälsokontroller för att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede. Det ger dig bättre möjlighet att förebygga innan det krävs sjukvård och behandling.

Varför Werlabs

Varför Werlabs

Vi tror på vetenskap och vi vill att du ska känna dig trygg

  • Vi är registrerad vårdgivare hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg

  • Vi samarbetar med över 200 provtagningsställen runtom i hela Sverige

  • Vi samarbetar med tre ackrediterade lab - Synlab, Unilabs och Karolinska universitetslaboratoriet