Köpvillkor

1. Tillämplighet

Dessa Allmänna Villkor (“Allmänna Villkor”) gäller mellan Werlabs AB, org.nr. 556860-8649 (“Werlabs”, “vi”, “vår”, “oss”) och den kund/användare som köper/beställer/använder Werlabs Tjänster (“du”, “dig”, “dina”).

2. Om Werlabs

Werlabs erbjuder Tjänster, såsom hälsokontroller och blodprover till privatpersoner och företag (“Tjänster”). Vi samarbetar med ett flertal underleverantörer för både provtagning och biomedicinska analyser. Werlabs AB är en registrerad vårdgivare hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

3. Vem kan använda Werlabs Tjänster

För att kunna använda våra Tjänster måste du:

  • vara över 18 år.

  • ha ett svenskt personnummer, mobilnummer samt en mejladress (för att vi skall kunna hantera remisser).

  • ha BankID eller FrejaID för att kunna skapa ett konto.

4. Hantering av skyddade personuppgifter

För det fall du som användare har skyddade personuppgifter som innebär att ditt namn och din adress skyddas i folkbokföringsregistret, du har en sekretessmarkering eller fingerade personuppgifter kan du inte använda våra tjänster. För oss är behandlingen av dina personuppgifter central och vi eftersträvar ett hundraprocentigt skydd av dina personuppgifter. Eftersom våra Tjänster innebär att dina personuppgifter behandlas av Werlabs personuppgiftsbiträden, såsom laboratorier och IT-leverantörer, kommer dina personuppgifter behandlas av dessa för att vi ska kunna utföra Tjänsten. Alla våra personuppgiftsbiträden har utfäst sig att behandla dina personuppgifter med sekretess men bara risken att en kund med skyddade personuppgifter kan exponeras för en tredje part, vilken inte ska se dina personuppgifter, gör att vi inte kan erbjuda våra Tjänster till dig.

5. Begränsningar i Tjänsten

Det går inte att fastställa att man är frisk eller sjuk bara genom att studera blodprov. Vidare finns det möjlighet att resultat av olika anledningar är missvisande eller att de prov som tagits ej ger en rättvisande bild av situationen. Om du upplever att du kan vara i behov av sjukvård eller av att träffa en läkare skall du uppsöka sjukvård på samma grund som om du ej haft någon information via tester gjorda med Werlabs. Werlabs är inte ett substitut till traditionell sjukvård utan ett komplement.

6. Beställning av Tjänster

Våra Tjänster kan beställas av en annan person eller företag än användaren. Användaren av Werlabs Tjänster måste uppfylla kraven i punkt 3. I samband med att användaren aktiverar Tjänsten (“aktiveringstillfället”) måste användaren godkänna Werlabs Allmänna Villkor och integritetspolicy för att kunna ta del av Tjänsten.

7. Remissens giltighet

Om inget annat specificeras måste beställda Tjänster utnyttjas inom 3 månader från beställningen (“köptillfället”). Det vill säga, om du inte gått till provtagning innan denna tid passerat förfaller köpet och remissen upphör att gälla.

8. Presentkort

Din personliga presentkortskod måste aktiveras på werlabs.se/aktivera innan giltighetsdatumet har passerat. Giltighetsdatum står utskrivet på våra presentkort. Efter att koden har aktiverats skapas en remiss som är giltig i 3 månader och du måste inom denna period besöka något av våra provtagningsställen för att lämna blodprov. Om du inte har aktiverat din kod innan giltighetsdatumet och/eller inte gått till provtagning under tidsperioden förfaller presentkortet och remissen upphör att gälla.

Stulet eller borttappat presentkort ersätts ej.

För köpvillkor och ångerrätt vid köp av presentkort via någon av våra återförsäljare hänvisar vi till deras respektive villkor.

9. Konto och Min journal

För att kunna använda våra Tjänster måste du ha ett personligt konto hos oss (”Min Journal”). För att kunna skapa Min Journal måste du vara över 18 år, ha ett svenskt personnummer, ett mobilnummer, en mejladress samt ha BankID eller FrejaID. Du måste också godkänna dessa Allmänna Villkor och bekräfta att du har tagit del av vår integritetspolicy innan du får tillgång till Min Journal.

Det är viktigt att du lämnar korrekta uppgifter vid registrering av Min Journal och att du ser till att hålla uppgifterna uppdaterade. Du ansvarar för att de uppgifter du har lämnat är korrekta, fullständiga och aktuella. Vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma på grund av att du inte har iakttagit ovanstående.

Informationen i din journal kommer att hanteras enligt rådande lagar och förordningar gällande patientdata. Werlabs förbehåller sig dock rätten att ändra gränssnittet för hur din patientdata presenteras för dig i Min Journal.

10. Werlabs integritetspolicy

Information om hur vi hanterar och behandlar personuppgifter finns i Werlabs integritetspolicy. I policyn finns även information om hur vi använder cookies.

11. Betalning och avgifter

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder Werlabs följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

  • Swish: Ditt konto debiteras direkt via Swish.

  • Bankkonto: Automatisk dragning från ditt bankkonto: baseras på autogiro och ditt konto debiteras ca två bankdagar efter att köpet genomförts. Villkoren för användande av autogiro finner du här.

  • Kort: Kontot kopplat till det kort du använder för betalning debiteras direkt.

  • Faktura 30 dagar: Betalningstid är 30 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 30 dagar finner du här.

  • Månadsfaktura: Alla dina köp hos Klarna via månadsfaktura samlas på en och samma faktura varje månad.

  • Delbetalning: Kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.

  • Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här. Det kostar inget att använda Klarna. Eventuella skatter eller avgifter (som tex förseningsavgifter och dröjsmålsränta vid fakturabetalning) kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår integritetspolicy.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

12. Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar efter Köptillfället. Vid användandet av aktiveringslänk (“aktiveringstillfället”) som levereras med köpet anses dock Tjänsten som påbörjad och fullgjord, då personlig remiss för provtagning skapas. Vid aktiveringstillfället samtycker du till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt. Du kan utöva ångerrätt även efter aktiveringstillfället mot en administrativ avgift, i de fall det ännu inte gått 14 dagar efter köptillfället. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter köptillfället. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka epost till kontakt@werlabs.se.

13. Verkan av utnyttjad ångerrätt

Vid utövad ångerrätt enligt detta avtal kommer återbetalning att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att utöva ångerrätten. Werlabs kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv använde vid köp, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något.

14. Reklamation

Om du av någon anledning är missnöjd med tjänsten ber vi dig kontakta vår kundtjänst på kontakt@werlabs.se. Om proverna förolyckats eller på annat sätt blivit oanvändbara så får du ett nytt test i ersättning.

15. Klagomål och synpunkter

Om du är missnöjd med tjänsten eller har synpunkter är du välkommen att vända dig till oss. Enligt patientsäkerhetslagen har vi en skyldighet som vårdgivare att ta emot klagomål och synpunkter. Vi ska ge en förklaring till vad som inträffat och, i förekommande fall, ge en beskrivning av vilka åtgärder som vi avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen.

16. Tillgänglighet av Min Journal

Werlabs ansvarar för att bolagets tekniska lösningar skall vara tillgängliga under dygnets alla timmar. Med tekniska lösningar avses de webbapplikationer där du kan aktivera köpta hälsokontroller samt ta del av provsvar med läkarkommentar.

Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt avbryta tillgängligheten av bolagets tekniska lösningar för systemunderhåll och service ändamål.

17. Immateriella rättigheter

Werlabs innehar alla immateriella rättigheter till Tjänsterna. Tjänsterna och nämnda material är skyddade av upphovsrätt och alla immateriella rättigheter förbehålls Werlabs.

18. Utveckling och villkorsändring

Vi förbehåller oss rätten att förändra omfattning, pris, utförande, utbud och funktion av Tjänsterna. I den utsträckning som ändringar av en Tjänst innebär att de Allmänna Villkoren påverkas kommer detta att meddelas via werlabs.se. Gällande version av Allmänna Villkor finns tillgänglig på werlabs.se.

19. Force Majeure

Werlabs ersätter inte skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför Werlabs kontroll och som Werlabs skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Werlabs inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

20. Prenumeration, avtalstid och uppsägning

Vid köp av en årlig hälsokontroll startar du en prenumeration där du årligen köper en hälsokontroll till ett rabatterat pris. Pris och rabatt kommuniceras vid prenumerationens start. Prenumerationen förnyas årligen och automatisk betalning via Klarna sker. Du kan hantera eller avsluta din prenumeration genom att logga in på Min journal och sedan klicka dig vidare till "Mitt konto". Vid eventuella prisförändringar kommer ett nytt godkännande via Klarna att begäras. Om godkännande inte ges kommer prenumerationen avslutas.

21. Begränsningar av vårt ansvar

Werlabs står inte ansvariga vid fel som kan härröras till Laboratorium som används för provtagning och analys. Werlabs reserverar sig även för eventuella fel i produktinformationen.

22. Tvist

Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.