Werlabs köpvillkor och kundens integritet

Werlabs erbjuder blodprov till privatpersoner och företag. Vi samarbetar med ett flertal underleverantörer för både provtagning och biomedicinska analyser. För att kunna använda Werlabs så måste du vara över 18 år. Vidare måste du ha ett svenskt personnummer, mobiltelefon samt ett mailkonto (för att vi skall kunna hantera remisser).

För det fall du som kund har skyddade personuppgifter innebärande att ditt namn och din adress skyddas i folkbokföringsregistret, du har en sekretessmarkering eller fingerade personuppgifter kan du inte använda Werlabs tjänster. För Werlabs är behandlingen av dina personuppgifter central och vi eftersträvar ett hundraprocentigt skydd av dina personuppgifter. Eftersom våra tjänster innebär att dina personuppgifter behandlas av Werlabs personuppgiftsbiträden, så som laboratorier och IT-leverantörer, kommer dina personuppgifter behandlas av dessa för att vi ska kunna utföra tjänsten. Alla våra personuppgiftsbiträden har utfäst sig att behandla dina personuppgifter med sekretess men bara risken att en kund med skyddade personuppgifter kan exponeras för en tredje part, vilken inte ska se dina personuppgifter, gör att vi inte kan erbjuda vår tjänst till dig.

Werlabs förbehåller sig rätten till prisändringar och står inte ansvariga vid tekniska fel orsakade av E-butiksleverantör eller fel som kan härröras till Laboratorium som används för provtagning och analys. Werlabs reserverar sig även för eventuella fel i artikelinformationen.

Det går inte att fastställa att man är frisk eller sjuk bara genom att studera blodprov. Vidare finns det möjlighet att resultat av olika anledningar är missvisande eller att de prov som tagits ej ger en rättvisande bild av situationen. Om du upplever att du kan vara i behov av sjukvård eller av att träffa en doktor skall du uppsöka sjukvård på samma grund som om du ej haft någon information via tester gjorda med Werlabs. Werlabs är inte ett substitut till traditionell sjukvård utan ett komplement.

Werlabs följer konsumentköplagens (1990:932) regleringar samt övriga lagar som reglerar konsumenters köp i ett konsumentförhållande.

Kundens integritet

Se hela vår Integritetspolicy.

Betalning och avgifter

Werlabs använder Klarnas betalningstjänst Klarna Checkout. Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, delbetalning, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt. Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 30 dagars kredit, en påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Klarna Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna Checkout.

Klarnas betalningsalternativ

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

  • Betala inom 30 dagar: Betalningstid är 30 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 30 dagar finner du här.

  • Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.

  • Betala Direkt: Automatisk dragning från ditt bankkonto: baseras på autogiro och ditt konto debiteras ca två bankdagar efter köpet genomförts eller att varan skickats. Villkoren för användande av autogiro finner du här.

  • Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår integritetspolicy.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

Prenumeration

Vid köp av årligt test startar du en prenumeration där du årligen köper ett test till ett rabatterat pris. Pris och rabatt kommuniceras vid prenumerationens start. Prenumerationen förnyas årligen och automatisk betalning via Klarna sker. Du kan avboka din prenumerationen efter ditt andra test utan kostnad. Du avslutar din prenumeration under "Mitt konto" på werlabs.se. Vid eventuella prisförändringar kommer ett nytt godkännande via Klara att begäras. Om godkännande inte ges kommer prenumerationen avslutas.

Remissens gilitighet

Din remiss är giltig i 3 månader från beställningsdatum. Om du inte gått till ett provtagningsställe inom denna tid förfaller köpet och remissen upphör att gälla.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter beställningsdatum. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka epost till kontakt@werlabs.se.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du nyttjat en del av tjänsten men inte hela så kommer en proportionerlig del att återbetalas vid ånger av tjänst förutsatt att den påbörjats inom ångerfristen.

För kunder som väljer vår medlemskapsprodukt, kommer betalning för tester att ske årligen. Du binder dig för att göra minst ett uppföljningstest.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för vid köp, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

För kunder som väljer vår medlemskapsprodukt, önskar man att avbryta medlemskapet så ska man maila oss på kontakt@werlabs.se med information om din beställning (inklusive startdatum, ditt namn och orderreferensnummer) betala tillbaka rabatten som aktiverades och ge ett tydligt uttalande om att du vill avbryta avtalet.

Reklamation

Om du av någon anledning är missnöjd med tjänsten ber vi dig kontakta supporten på kontakt@werlabs.se. Om proverna förolyckats eller på annat sätt blivit oanvändbara så får du ett nytt test i ersättning.