Gräspollenallergi-test

Viktigt om allergitestet

  • De flesta andra tester för gräspollenallergi mäter oftast bara timotejpollen. Vi erbjuder istället en heltäckande panel med vårbodd, eng rajgräs, timotej, råg och luddtåtel, så chansen att missa en gräspollenallergi är mindre med vårt test.
  • Man kan inte se exakt vilken sorts gräs man är mest allergisk mot med testet.
  • Är testet positivt är man allergisk mot någon av de ingående komponenterna, dvs vårbodd, eng rajgräs, timotej, råg och luddtåtel. Man kan inte se exakt vilken sorts gräs man är mest allergisk mot med testet, men är det positivt har man en allergi mot gräspollen.

Allergi

Gräspollenallergi-test

Mäter markör för gräspollen.

Ger dig svar på om du är allergisk mot gräspollen.

Upptäcker allergi som kan tyda på att dina besvär såsom nysningar, rinnande ögon, klåda i näsa eller andningsbesvär är orsakade av gräspollen.

Symtom vid gräspollenallergi

I Sverige är cirka 30 procent av befolkningen pollenallergiker. Symtom vid gräspollenallergi är hösnuva, vilket är samma symtom som vid andra typer av pollenallergier såsom trädpollen men säsongen kan skilja sig. Gräspollen brukar komma under mitten av maj och då kan man börja få symtom. Koncentrationen är högst under juni-juli och sedan avtar och försvinner efter september.

De vanligaste symtomen är vattnig snuva, nästäppa, nysningar, klåda i näsa och ögon, röda, kliande och rinnande ögon. De flesta brukar ha flera av dessa symtom samtidigt och vissa kan få alla. Vissa får även luftvägssymtom såsom klåda i halsen, rethosta och andnöd, medan andra får mer diffusa symtom som huvudvärk och trötthet som ibland kan misstas som annan åkomma. Det är ganska vanligt att man tror att man har en långdragen seg förkylning när man egentligen har en pollenallergi, dock brukar man inte ha feber vid pollenallergi.

  • Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe
  • Konfidentiella resultat online i 'Min journal' via BankID
  • Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys
  • Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat

Vilket pollen kan jag vara allergisk mot?

När man testar sig för pollenallergi så brukar man testa allergi mot timotejpollen. Det finns dock även andra gräspollen som man kan vara allergisk mot såsom vårbodd, eng rajgräs, råg och luddtåtel som också är vanligt förekommande i Sverige.

Vad mäts vid ett allergitest?

När kroppens immunsystem kommer i kontakt med pollen kan det bildas så kallade IgE-antikroppar. Denna process kallas för sensibilisering. Med Werlabs gräspollenallergitest kan man se som det finns IgE antikroppar mot de vanligaste grässorterna i Sverige (vårbodd, eng rajgräs, timotej, råg och luddtåtel) i blodet. Detta är ett mycket mer heltäckande prov än att bara titta på antikroppar mot timotejpollen och chansen att missa en gräspollenallergi blir därmed mindre. Man kan dock inte se exakt vilken typ av gräs man är mest allergisk mot med testet.

Vad ser man i ett allergitest?

Allergitestet ger endast en sannolikhetsbedömning och kan inte ge någon definitiv diagnos på om du har allergi eller inte. Ju högre mängd antikroppar man har i blodet, ju större är chansen att man har en allergi mot gräspollen. Men för att säga att man är allergisk mot gräspollen måste man både ha förhöjda mängder IgE i blodet samtidigt som symtom på allergi när man kommer i kontakt med det allergiframkallande ämnet. Endast förhöjda värden i ett blodprov visar på sensibilisering- allergi har man vid samtidiga symptom. Vid osäkerhet kan man diskutera detta med sin vårdcentralsläkare.

När man har fått ett positivt utslag på Werlabs gräspollenallergitest och samtidigt upplever symtom på allergi under pollensäsongen så kan man med hjälp av pollenrapporten räkna ut vilken typ av gräs man är allergisk mot genom en sammanvägning av tidsperiod och geografi. Pollenprognosen som utges av Naturhistoriska riksmuseet är ett bra hjälpmedel: Pollenraprognosen.

Hur behandlar man gräspollenallergi?

Det finns tyvärr ingen bot mot pollenallergi i dagsläget. Huvudprincipen är att försöka undvika det allergiframkallande ämnet så gott det går. I de allra flesta fall räcker receptfria allergiläkemedel för att minska besvären. Ibland är dock besvären så allvarliga att receptbelagda läkemedel kan behövas, i så fall behöver vårdcentralsläkare kontaktas för bedömning.

Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov