Trädpollenallergi-test

Viktigt om allergitestet:

  • De flesta andra tester för pollenallergi mäter oftast bara björkpollen. Vi erbjuder istället en heltäckande panel med björk, hassel, al, sälg, vide och ek, så chansen att missa en trädpollenallergi är mindre med vårt test.
  • Är testet positivt är man allergisk mot någon av de ingående komponenterna, dvs björk, hassel, al, sälg, vide och ek. Man kan inte se exakt vilken sorts träd man är mest allergisk mot med testet, men är det positivt har man en allergi mot trädpollen.
  • Man kan inte ställa diagnos på pollenallergi bara via ett blodtest, utan man måste samtidigt ha symtom. Ett allergitest kan hjälpa dig att urskilja om dina symtom beror på en långdragen förkylning eller allergi.

Allergi

Trädpollenallergi-test

Mäter markör för trädpollen.

Ger dig svar på om du är allergisk mot trädpollen.

Upptäcker allergi som kan tyda på att dina besvär såsom nysningar, rinnande ögon, klåda i näsa eller andningsbesvär är orsakade av pollen.

Symtom vid trädpollenallergi

I Sverige är cirka 30 procent av befolkningen pollenallergiker. Symtom vid trädpollenallergi är hösnuva, vilket är samma symtom som vid andra typer av pollenallergier. Det vanligaste är vattnig snuva, nästäppa, nysningar, klåda i näsa och ögon, röda, kliande och rinnande ögon. De flesta brukar ha flera av dessa symtom samtidigt och vissa kan få alla. Vissa får även luftvägssymtom som klåda i halsen, rethosta och andnöd, medan andra får mer diffusa symtom som huvudvärk och trötthet som ibland misstas som annan åkomma. Det är ganska vanligt att tro att man har en långdragen seg förkylning när man egentligen har en pollenallergi, dock brukar man inte ha feber vid pollenallergi.

  • Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe
  • Konfidentiella resultat online i 'Min journal' via BankID
  • Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys
  • Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat

Vilket pollen kan man vara allergisk mot?

Björkpollen är det vanligaste allergiframkallande allergenet hos vuxna i Sverige. När man testar sig för pollenallergi så brukar det vara björkpollenallergi man testar sig för i det allra flesta fall. Men mindre känd är allergi mot andra lövträd som hassel, al, sälg, vide och ek, som också är vanligt i Sverige. Hassel och al blommar betydligt tidigare än björk medan ek blommar senare under maj/juni.

På denna sida kan du se Pollenkalendern som visar när de olika trädsorterna under året kan ge upphov till allergi: Allergiguiden

Vad mäter man vid ett allergitest?

När kroppens immunsystem kommer i kontakt med pollen kan det bildas så kallade IgE-antikroppar. Denna process kallas för sensibilisering. Med Werlabs trädpollenallerigtest kan man se om det finns IgE antikroppar mot gråal, björk, hassel, vide, sälg eller ek i blodet. Detta är ett mycket mer heltäckande prov än att bara titta på antikroppar mot björkpollen.

Vad ser man i ett allergitest?

Allergitestet ger endast en sannolikhetsbedömning och kan inte ge någon definitiv diagnos på om du har allergi eller inte. Ju högre mängd antikroppar man har i blodet, ju större är chansen att man har en allergi mot trädpollen. Men för att säga att man är allergisk mot trädpollen måste man både ha förhöjda mängder IgE i blodet samtidigt som symtom på allergi när man kommer i kontakt med det allergiframkallande ämnet. Endast förhöjda värden i ett blodprov visar på sensibilisering- allergi har man vid samtidiga symptom. Vid osäkerhet kan man diskutera detta med sin vårdcentralsläkare.

När man har fått ett positivt utslag på Werlabs trädpollenallergitest och samtidigt upplever symtom på allergi under pollensäsongen så kan man med hjälp av pollenrapporten räkna ut vilken typ av träd man är allergisk mot genom en sammanvägning av säsong och geografi. Pollenprognosen som utges av Naturhistoriska riksmuseet är ett bra hjälpmedel: Pollenprognosen.

Hur behandlas trädpollenallergi?

Det finns tyvärr ingen bot mot pollenallergi i dagsläget. Huvudprincipen är att försöka undvika det allergiframkallande ämnet så gott det går. I de allra flesta fall räcker receptfria allergiläkemedel för att minska besvären. Ibland är dock besvären så allvarliga att receptbelagda läkemedel kan behövas, i så fall behöver vårdcentralsläkare kontaktas för bedömning.

Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov