Blodsockertest

Ett högt blodsocker kan leda till typ-2 diabetes. Genom att kontinuerligt mäta ditt blodsocker kan du minska risken att utveckla insulinresistens och typ-2 diabetes. Blodsockernivån påverkas av vad vi äter och mängden fysisk aktivitet. Vissa hormoner påverkar även hur kroppen reglerar blodsockernivån

Lilla blodsockertestet

Lilla blodsockertestet mäter glukos och HbA1c. Glukos (fastesocker) visar hur mycket socker du har i blodet vid provtillfället. Provet ska därför göras fastande före klockan 10 på morgonen. HbA1c (långtidssocker) mäter hur pass sockerbelagda dina röda blodkroppar (Hb) är. De röda blodkropparna har en livslängd på ca 3 måndader varför HbA1c visar ett snittresultat av hur mycket socker som cirkulerat i blodet under denna tid.

Lilla blodsockertestet

395 kr

  • Kontrollera dina blodsockernivåer
  • Beställ med email eller BankID

Stora blodsockertestet

Det stora blodsockertestet analyserar förutom glukos och HbA1c även C-peptid. C-peptid är en restprodukt från insulinproduktionen och ger en bild av insulinproduktionen i kroppen.

Stora blodsockertestet

595 kr

  • Få en djupare analys på dina blodsockernivåer
  • Beställ med email eller BankID
  • Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe
  • Konfidentiella resultat online i 'Min journal' via BankID
  • Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys
  • Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat

Varför ska du testa ditt blodsocker?

Du vill upptäcka om du är i riskzonen för diabetes typ-2. För dig som vill veta om du har blodsockervärden som indikerar att du har en förhöjd risk att utveckla typ-2 diabetes.

Detta blodprov bör tas på fastande mage. Flera saker som är bra att tänka på inför provtagningen hittar du här.

Så fungerar Werlabs

Tre enkla steg för att ta reda på hur du mår på insidan, där det räknas.

Beställ

Beställ din hälsokontroll med e-post eller BankID.

Ta ditt prov

Välj provtagningsställe och ta ett vanligt blodprov.

Få snabba svar

En utförlig läkarkommentar medföljer dina provsvar.