Blodstatus & B-cellertest

Genom att testa ditt blodstatus kan du få en överblick över de olika celler som finns i blodet. Benmärgen är involverad i bildandet av de celler som testas i det här paketet. Blodstatus kan visa om du har blodbrist och B-cellerna kan ge indikation på immunförsvarets funktion.

Analysen kan endast erbjudas i Stockholm, Carlanderska sjukhuset (Göteborg), Eskilstuna, Falköping och Nyköping.


295 kr

Varför ska du beställa Blodstatus?

Du vill få koll på din hälsa. För dig som vill förstå om du har blodbrist och få en indikation på ditt immunförsvars funktion.

Vilka tester ingår i Blodstatus & B-cellertest?

De här markörerna testas:


295 kr