Blodstatus & B-cellertest

Genom att testa ditt blodstatus kan du få en överblick över de olika celler som finns i blodet. Benmärgen är involverad i bildandet av de celler som testas i det här paketet. Blodstatus kan visa om du har blodbrist och B-cellerna kan ge indikation på immunförsvarets funktion.

Notera att detta test bara erbjuds i Stockholm, Carlanderska sjukhuset (Göteborg), Almedal (Göteborg), Mälarsjukhuset (Eskilstuna), Falköping, Labbkliniken (Hagfors), Katrineholm, Lidköping, Nyköping, Uppsala och Labbkliniken (Örebro).

Specifika organ

Blodstatus & B-cellertest

Mäter ditt blodstatus och dina vita blodkroppar.

Ger dig en mer exakt mätning av olika typer av vita blodkroppar.

Upptäcker om du har blodbrist och ger dig en indikation på immunförsvarets funktion.

Vilka tester ingår i Blodstatus & B-cellertest?

De här markörerna testas:

Blodstatus

B-celler

  • Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe
  • Konfidentiella resultat online i 'Min journal' via BankID
  • Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys
  • Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat

Varför ska du beställa Blodstatus?

  • Du vill få koll på din hälsa. För dig som vill förstå om du har blodbrist och få en indikation på ditt immunförsvars funktion.

Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov