Folkhälsopaket

“Folkhälsopaket”

Sveriges folkhälsa börjar hos dig.
Få kunskap om just din hälsa genom vårt Folkhälsopaket.

För att uppmärksamma vikten av god folkhälsa har vi tagit fram ett Folkhälsopaket. Det fokuserar på tre vanliga folksjukdomar:
diabetes, blodfettsrubbningar (som är en riskfaktor för att utveckla hjärt- kärlsjukdom) och sköldkörteldysfunktion.


  Innehåller 20 hälsomarkörerVarför ett Folkhälsopaket?

Vår övertygelse är att nyckeln till en god folkhälsa ligger hos individen. Med ökad kunskap om sin hälsa kan den enskilde göra aktiva vardagsval för just dennes välmående och livskvalitet.

Möjligheten att få information om sin egen hälsa på ett enkelt, smidigt och tydligt sätt har tidigare varit begränsad. Med Werlabs hälsoanalyser erbjuds individer nu tekniken för detta.

Få kunskap om dina blodmarkörer genom vårt Folkhälsopaket - tillsammans strävar vi mot ett samhälle där invididen har informationen och motivationen att ta ansvar för sin egen hälsa.


Vad ingår i vårt Folkhälsopaket?

Vårt Folkhälsopaket innehåller 20 markörer och fokuserar på tre vanliga folksjukdomar: diabetes, blodfettsrubbningar (som är en riskfaktor för att utveckla hjärt- kärlsjukdom) och sköldkörteldysfunktion.

De här markörerna analyseras:

 • Blodfetter
  HDL Kolesterol  |   LDL Kolesterol  |   Total-Kolesterol  |   Triglycerider
 • Blodsocker
  HbA1c  |   Glukos
 • Blodstatus
  Erytrocyter (EPK)  | Hemoglobin (Hb)  |  Hematokrit (EVF)  |  Leukocyter (LPK)  |  Hemoglobinmassa (MCH)  | Medelcellvolym (MCV) |  Trombocyter (TPK)
 • Leverfunktion
  ASAT  |   ALAT
 • Njurvärden och blodsalter
  Kreatinin  |   Natrium  |   Kalium  
 • Sköldkörtelfunktion
  TSH | T4

Blodprovsvärden inom normalt referensintervall behöver inte alltid innebära att du är frisk. Werlabs blodprovspaket ersätter inte läkarkonsultationer. Har du symtom som kan tyda på sjukdom bör du uppsöka en vårdcentral för en fullständig bedömning. Werlabs är ett komplement till den traditionella vården, inte en ersättning.


Werlabs erbjuder hälsoanalyser via blodprov. Alla våra tester håller högsta kliniska standard. För att säkerställa högsta kvalitet samarbetar vi med laboratorier som Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Aleris. I din privata Werlabs-journal får du dina resultat tydligt visualiserade. Du får också en kommenterar från en läkare som hjälper dig förstå dina värden och hur du kan följa upp och påverka dem genom dina livsstilsval.