Hjärttest

Hjärt- och kärlsjukdom är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige och akut hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken bland hjärt-kärlsjukdomarna. En ofördelaktig fördelning av blodfetterna kan öka risken för stroke och hjärt- och kärlsjukdomar.

Hjärttester - 16 blodmarkörer

495 kr

Eller se våra andra tester.

Varför ska du beställa Hjärttest?

  • Du vill upptäcka om du är i riskzonen för livsstilssjukdomar. För dig som vill veta om du har värden som indikerar att du är i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar och typ-2 diabetes.

Vilka tester ingår i Hjärttest?

De här markörerna testas:

Detta blodprov bör tas på fastande mage. Flera saker som är bra att tänka på inför provtagningen hittar du här.

Dessa markörer ingår i Hälsokontroll Large och Hälsokontroll XL.

Så fungerar Werlabs

Werlabs erbjuder hälsokontroller genom blodprov i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs, Aleris, Unicare och Encia. Werlabs är registrerad vårdgivare hos Institutionen för Vård och Omsorg, IVO.


495 kr