Hjärttest

Hjärt- och kärlsjukdom är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige och akut hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken bland hjärt-kärlsjukdomarna. En ofördelaktig fördelning av blodfetterna kan öka risken för stroke och hjärt- och kärlsjukdomar.

Varför ska du beställa Hjärttest?

  • Du vill upptäcka om du är i riskzonen för livsstilssjukdomar. För dig som vill veta om du har värden som indikerar att du är i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar och typ-2 diabetes.

Vilka tester ingår i Hjärttest?

De här markörerna testas:

  • Blodfetter
    HDL Kolesterol | LDL Kolesterol | Kolesterol-total | Triglycerider | Apo A1 | Apo B | Apo kvot |
  • Blodsocker och diabetes
    HbA1c
  • Blodstatus
    Hemoglobin (Hb) | Leukocyter | Trombocyter | Erytrocyter | MCV | MCH | EVF

Detta blodprov bör tas på fastande mage. Flera saker som är bra att tänka på inför provtagningen hittar du här.

Dessa markörer ingår i Hälsokontroll Large och Hälsokontroll XL.


495 kr