Inflammationstest

När vårt immunförsvar går i baklås skadas våra egna celler och risken för sjukdom ökar kraftigt. Allt fler åkommor och välfärdssjukdomar tycks hänga samman med inflammation, ett tillstånd som kan synas i blodet långt innan du blivit sjuk.

Denna test innehåller så-kallad hög känslig CRP och blodstatus för att se nivån av inflammation i kroppen.

Beställ ditt test idag för att få en tydlig bild på inflammation i din kropp.

Specifika organ

Inflammationstest

Mäter högkänsligt CRP och blodstatus.

Ger dig bland annat insikt om din snabbsänka.

Upptäcker om du har en inflammation eller infektion i kroppen.

Vilka tester ingår i Inflammationstestet?

De här markörerna testas:

Inflammation

Blodstatus

  • Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe
  • Konfidentiella resultat online i 'Min journal' via BankID
  • Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys
  • Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat

Vad är hs-CRP?

C-reaktiv protein (CRP) produceras av kroppen när det finns inflammation i kroppen. Ju högre nivåer av CRP, desto högre nivåer av inflammation tenderar att vara. Traditionellt mäts CRP i samband med misstanke om infektion, men med nyare metoder, så kallad “high sensitivity” (hög känslig på svenska) hs-CRP, kan man även mäta den kroniska låggradiga inflammation som kan finnas i kroppen hos personer utan några tecken på infektion.

Akut inflammation

Inflammation kan vara mycket nödvändig och i vissa fall livsviktig. Tänk på inflammation som en brännare på en gasspis. När du får en skada, som ett snitt på fingret, så tänder kroppen på lågan. Lågan i detta fall är ditt immunsystem som skickar in en armé av vita blodkroppar som bekämpar infektionen och främjar läkning. Detta kallas akut inflammation.

Kronisk inflammation

När en skada blir läkt eller när man blir frisk från en förkylning så drar armén av vita blodkroppar tillbaka och vilar, lågan släcks. Men om man utsätter kroppen för en ohälsosam livsstil under en längre tid så får immunsystemet aldrig vila. Lågan släcks aldrig. En långvarig samling av många vita blodkroppar skadar våra artärers innerväggar vilket i sin tur dra till sig ännu flera vita blodkroppar. Detta gör att man hamnar i en ond cirkel och inflammationen blir långvarig, eller så kallad kronisk.

Den senaste forskningen har visat att en kronisk låggradig inflammation i kroppen kan vara en riskfaktor för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt och stroke.

Vad är skillnaden mellan CRP och hs-CRP?

Som ni säkert har gissat finns skillnaden mellan CRP och hs-CRP i förkortningen "hs" - "high sensitivity" vilket översätts till hög känslighet.

Traditionellt mäts CRP, eller C-reaktivt protein, ner till koncentrationer av 3 till 5 mg / L; hs-CRP mäts ned till koncentrationer av cirka 0,3 mg / L. Denna förbättrade känslighet gör att hs-CRP kan användas för att detektera låga nivåer av kronisk inflammation.

Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov