Järnbristtest

Detta prov ska tas fastande

Detta innebär att du inte ska äta 10 timmar innan provtagning. Vatten och svart kaffe eller te (utan mjölk och/eller socker) går bra att dricka under fastan.

Järn är ett ämne som normalt sätt tas upp av kroppen när vi äter. Järn finns både som cirkulerande form och som depå i kroppen (ferritin). När du har ett lågt blodvärde pga järnbrist kallas detta järnbristanemi. Vid svår järnbristanemi kan symtom som trötthet, yrsel och hjärtklappning förekomma.

Vitaminer & Mineraler

Järnbristtest

  • Mäter dina järnvärden.
  • Ger dig en insikt om hur en eventuell brist kan påverka din allmänna hälsostatus.
  • Upptäcker brist som kan vara orsaken till trötthet, yrsel och hjärtklappning.

Vilka tester ingår i Järnbristtest?

De här markörerna testas:

Vitaminer & Mineraler

Blodstatus

  • Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe
  • Konfidentiella resultat online i 'Min journal' via BankID
  • Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys
  • Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat

Vad är järnbrist?

Järnbrist uppkommer på grund av negativ järnbalans (förlusterna är större än tillförsel/absorption). Orsaker till järnbrist kan bero på bristande järnintag via kosten (vegansk/vegetarisk kost) försämrat näringsupptag. Järnbrist kan också bero på hög järnförlust som kan orsakas av graviditet, blödning i mage eller tarm samt riklig menstruation.

Järnbrist leder ofta till anemi/blodbrist men det kan finnas även utan påtagligt lågt Hb och MCV, och en du kan höja dina värden inom referensintervallen genom järnbehandling.

Järnbrist - Prevalens

I västvärlden är prevalensen av järnbristanemi bland kvinnor 7–8 % och bland män 1–3 %, medan järnbrist utan anemi återfinns hos cirka 25 % av kvinnorna i fertil ålder.

Varför ska du göra en blodanalys?

  • Du vill förstå effekten av din kost och träning. För dig som vill förstå hur din kost påverkar din hälsa och vill optimera din träning och prestation.
  • Du vill förstå om dina nivåer av järn påverkar din livskvalitet. För dig som upplever symtom som trötthet, nedstämdhet och energilöshet och vill förstå om du har järnbrist som du kan påverka för att ändra ditt upplevda välmående.

Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov