Kortisoltest

Kortisol är ett stresshormon som påverkar bl.a. annat blodsocker, immunförsvar och nedbrytningen av fett i kroppen. Förhöjda nivåer av kortisol kan ge negativa effekter på produktionen av manligt könshormon.

Kortisoltest

345 kr

Eller läs mer om våra tester.

Varför ska du beställa Kortisol?

  • Du vill förstå hur dina kortisolnivåer påverkar dig. För dig som vill veta om du har kortisolvärden som tyder på att du har binjuresvikt, en relativt ovanlig åkomma vars symtom bland annat är trötthet, muskelsvaghet och viktnedgång.

Så går ett kortisoltest till

Kortisolnivåerna i blodet varierar från person till person. Eftersom halten kortisol varierar över dygnet så gör man kortisoltestet på morgonen då nivåerna är som högst. Tänk på att ta testet vid samma tidpunkt under upprepade provtillfällen för att bäst kunna följa förändringar över tid. Viss ökning kan ses efter måltid och fysisk ansträngning.

Vilka tester ingår i Kortisoltest?

De här markörerna testas:

Detta blodprov bör tas innan kl 10 på morgonen. Flera saker som är bra att tänka på inför provtagningen hittar du här.

Så fungerar Werlabs

Werlabs erbjuder hälsokontroller genom blodprov i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs, Aleris, Unicare och Encia. Werlabs är registrerad vårdgivare hos Institutionen för Vård och Omsorg, IVO.


345 kr