Ledvärkstest

Ledvärk kan ha många olika orsaker. Ledgångsreumatism är en inflammatorisk sjukdom som ofta börjar i små leder i händer och fötter. Symptom kan vara svullna, värkande, värmeökade och rodnade leder. Man kan också uppleva morgonstelhet som blir bättre under dagen och ibland allmän sjukdomskänsla.


995 kr

Varför ska du beställa Ledvärksanalys?

  • Du vill förbättra din livskvalitet. För dig som upplever symtom som värkande leder och morgonstelhet och vill förstå om en inflammatorisk sjukdom påverkar hur du mår.

Vilka tester ingår i Ledvärksanalys?

De här markörerna testas:

Blodprovsvärden inom normalt referensintervall behöver inte alltid innebära att du är frisk. Werlabs blodprovspaket ersätter inte läkarkonsultationer. Har du symtom som kan tyda på sjukdom bör du uppsöka en vårdcentral för en fullständig bedömning. Werlabs är ett komplement till den traditionella vården, inte en ersättning.


995 kr