Ledvärkstest

Ledvärk kan ha många olika orsaker. Ledgångsreumatism är en inflammatorisk sjukdom som ofta börjar i små leder i händer och fötter. Symptom kan vara svullna, värkande, värmeökade och rodnade leder. Man kan också uppleva morgonstelhet som blir bättre under dagen och ibland allmän sjukdomskänsla.

Ledvärkstest

1 195 kr

  • Analys av antikroppar och inflammationsmarkörer som kan orsaka led- och muskelvärk
  • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
  • Beställ med BankID

Varför ska du beställa Ledvärksanalys?

  • Du vill förbättra din livskvalitet. För dig som upplever symtom som värkande leder och morgonstelhet och vill förstå om en inflammatorisk sjukdom påverkar hur du mår.
  • Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe
  • Konfidentiella resultat online i 'Min journal' via BankID
  • Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys
  • Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat

Vilka tester ingår i Ledvärksanalys?

De här markörerna testas:

Blodprovsvärden inom normalt referensintervall behöver inte alltid innebära att du är frisk. Werlabs blodprovspaket ersätter inte läkarkonsultationer. Har du symtom som kan tyda på sjukdom bör du uppsöka en vårdcentral för en fullständig bedömning. Werlabs är ett komplement till den traditionella vården, inte en ersättning.