Leverprov

Levern är ett av kroppens största organ. Levern har flera uppgifter, som att rena blodet från tarmen och att bryta ner slaggprodukter från ämnesomsättningen. Levern tar även hand om nedbrytningen av alkohol. Vid ett högt alkoholintag skrumpnar levern ihop, så kallad skrumplever. Vid ökad andel fett i levern, så kallad fettlever, påverkas också levervärdena. Detta kan förekomma vid övervikt.

Vanliga symtom vid leverproblem

Om levern inte fungerar som den ska så kan det märkas av flera olika symtom. Det kan skilja sig hos olika personer. Leversjukdomar kan ge symtom som:

 • smärta i övre delen av buken
 • illamående och kräkningar
 • kronisk trötthet

Specifika organ

Leverprov

 • Mäter viktiga levermarkörer.
 • Ger dig insikt i hur din lever mår.
 • Upptäcker om du är i riskzonen för att utveckla skrumplever.

Vilka tester ingår i Leverprov?

De här markörerna testas:

Specifika organ

Leverprov XL

 • Mäter viktiga levermarkörer.
 • Ger dig insikt i hur din lever mår på ett djupare plan.
 • Upptäcker om du har en eventuell virusinfektion, leversjukdom eller om det föreligger en alkoholpåverkan på levern.

Vilka tester ingår i Leverprov XL?

De här markörerna testas:

Med hjälp av ASAT och ALAT är det möjligt att identifiera leversjukdomar, speciellt hepatit och cirros orsakad av alkohol, droger eller virus.

Det finns även andra levervärden som ger mer information om hur levern mår som mäts i detta leverprov: GGT, ALP och Bilirubin. Om ASAT och ALAT är förhöjda i kombination med höga GGT och ALP-värden är det en starkare indikation på att något är fel. Likaså med Bilirubin som utsöndras från levern via gallan till tarmen. Vid nedsatt funktion i levern kan denna process störas och bilirubinvärdet i blodet stiger.

Förhöjda värden kan mätas i blodet vid, till exempel:

 • övervikt eller fetma
 • virusinflammation i levern
 • alkoholpåverkan på levern
 • Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe
 • Konfidentiella resultat online i 'Min journal' via BankID
 • Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys
 • Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat

Varför ska du beställa Leverprov?

 • Du vill få koll på din hälsa. För dig som vill veta om du är i riskzonen för vissa livsstilssjukdomar och eventuella framtida besvär som skrumplever eller fettlever.
 • Du vill förstå effekten av din alkoholkonsumtion. För dig som vill förstå hur din lever påverkas av din alkoholkonsumtion.

Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov