Specifika organ

Leverprov

Levern är ett av kroppens största organ vars roll bland annat är att bryta ner slaggprodukter och ta hand om nedbrytningen av alkohol. Om inte levern fungerar som den ska kan uppkomma symtom som tex smärta i övre delen av buken, illamående och kräkningar och kronisk trötthet.

Snabba fakta

Fasta krävs inte innan provtagning

Ta testet när som helst under dagen

Vila 15 minuter innan provtagning

Varför ska man ta ett leverprov?

Detta test är till för dig som vill veta om du kan vara i riskzon för skrumplever vilket kan bero på hög alkoholkonsumtion och en hög andel fett i levern.

Vad testas

Leverfunktion

Levern är kroppens näst största organ och producerar flera viktiga proteiner. Genom att testa dina levervärden kan du få en indikation på hur din lever mår.

Hälsomarkörer

Leverprov XL inkluderar även

Bra att veta

Vad händer när jag har beställt en hälsokontroll?

En digital remiss skickas till Werlabs-anslutna provtagningställen på den ort som du valde när du beställde. Du kan gå direkt och göra din provtagning men observera att vissa provtagningsställen kräver tidsbokning.

Vad ska jag tänka på innan provtagning?

Kom gärna 10-15 minuter innan provtagning och ta den stunden att vila. Var noga med att följa eventuella instruktioner på plats.

Vad ska jag ha med mig till provtagning?

Det enda du behöver ta med dig är en giltig legitimation.

När får jag tillgång till mina resultat?

Vissa tester har lite längre svarstid men du kan räkna med att ha dina resultat inom 2-4 arbetsdagar.

Med Werlabs får du alltid:

Konfidentiella resultat digitalt i din journal som du kommer åt via BankID.

Kommentarer från Werlabs-läkare i din digitala journal. Vid kraftigt avvikande provsvar ringer våra läkare upp dig.

Snabb provtagningsprocess på alla provtagningsställen.

Labben som analyserar våra hälsokontroller är godkända av Swedac.

Det du behöver veta för att förstå din hälsa.

Vårt läkarteam kommer att gå igenom dina resultat och ge dig en utförlig kommentar över helheten i din digitala journal. Du kan även gå igenom varje markör för sig för att få tydligare information.

Vi vill hjälpa människor att må så bra som möjligt, så länge som möjligt.

Vi tror att det första och mest effektiva steget för att skapa ett friskare Sverige är att ge människor den kunskap som behövs för att kunna påverka sin hälsa idag och över tid.

Hitta testet för dig