Njurprov

Njurarna utför en mängd uppgifter i kroppen som att filtrera blodet och producera urin. Njursvikt kan ge svullnad, högt blodtryck, trötthet och illamående. Orsakerna till problem med njurarna kan vara om du har ärftliga njursjukdomar, diabetes, obehandlad urinvägsinfektion eller högt blodtryck.

Njurprov

345 kr

  • Testa din njurfunktion med 6 hälsomarkörer
  • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
  • Beställ med BankID

Varför ska du beställa Njurprover?

  • Du vill få koll på din hälsa. För dig som vill veta om du är i riskzonen för njursvikt.
  • Du vill förstå hur dina njurvärden påverkar din livskvalitet. Vid lätt nedsatt njurfunktion får man ofta inga symtom. Symtomen kan komma först när njurarnas funktion är mycket nedsatt.
  • Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe
  • Konfidentiella resultat online i 'Min journal' via BankID
  • Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys
  • Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat

Vilka tester ingår i Njurprov?

De här markörerna testas: