Performance Test

Detta prov ska tas fastande

Detta innebär att du inte ska äta 10 timmar innan provtagning. Vatten och svart kaffe eller te (utan mjölk och/eller socker) går bra att dricka under fastan.

Tränar du hårt och vill veta om träningen har positiv effekt? Fysisk träning har många positiva effekter på kroppen. Nivåerna av de ”dåliga” blodfetterna sjunker, medan nivåerna av de ”goda” blodfetterna stiger. Dessutom ökar cellernas känslighet för hormonet insulin, vilket minskar risken för att utveckla diabetes. Dessa effekter är dock sällan något man själv märker av.

För att få bekräftat att det hårda arbete man utför har effekt och för att öka motivationen till att fortsätta träna hårt kan det därför vara av värde att ta dessa prover med en regelbundenhet för uppföljning. Detta paket mäter faktorer som kan påverka dina träningsresultat och hjälper dig på så vis att öka dina förutsättningar för att få ut det mesta utav din träning.

Stora Hälsokontroller

Performance Test

Mäter dina blodvärden som ger dig koll på din ämnesomsättning, syreupptagningsförmåga och din muskeluppbyggnad.

Ger dig insikt i bland annat hur din sköldkörtel mår och nivån på dina blodfetter och blodvärden men även om du har viss vitaminbrist.

Upptäcker avvikelser som kan vara avgörande för din prestationsförmåga.

Så fungerar det

Tre enkla steg för att ta reda på hur du mår på insidan, där det räknas.

Beställ

Beställ din hälsokontroll med e-post eller BankID.

Ta ditt prov

Välj provtagningsställe och ta ett vanligt blodprov.

Få snabba svar

En utförlig läkarkommentar medföljer dina provsvar.

Vad ingår i Performance Test?

De här markörerna testas:

Sköldkörteln

Sköldkörteln är ett viktigt organ som sitter under struphuvudet på framsidan av halsen. Sköldkörtelhormon påverkar kroppens ämnesomsättning. Underfunktion i sköldkörteln kan leda till symptom som viktuppgång, svårigheter att gå ner i vikt, trötthet och energilöshet. En överfunktion kan yttra sig som inre oro, hjärtklappning, håravfall och viktnedgång. Båda tillstånden kan ge symptom som misstas för ångest och depression.

Blodfetter

Kolesterol är bland annat en viktig beståndsdel i kroppens alla celler, inte minst i hjärnan. Det är även en livsviktig del i bildandet av många hormoner. En stor mängd cirkulerande blodfetter kan dock vara skadligt om de tas upp i kärlväggarna och bildar så kallade plack. Plackbildning i kärlväggarna är en del i utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom. Blodfetterna transporteras i blodet på olika sätt. Hur och i vilken omfattning avgör om de bidrar till eller inte bidrar till ökad risk för hjärt- kärlsjukdom. Dessa "goda" och "dåliga" blodfetter mäts i paketet på både det äldre traditionella viset, men även med senaste metoden för blodfettsanalys. Dessa värden kan vara av värde att följa och använda för att utvärdera t ex en livsstilsändring.

Blodsocker

Typ-2 diabetes ökar dramatiskt i västvärlden. Både långtidsblodsocker som speglar genomsnittligt sockerläge senaste månaderna samt fasteblodsocker finns med. Fysisk aktivitet kan hjälpa till att sänka blodsockret, framförallt om man tränar stora muskelmassor genom allsidig styrketräning och simning.

Blodstatus och järvärden

Hemoglobin (Hb) är ett järninnehållande protein som finns i de röda blodkropparna och ansvarar för att ta upp syre i lungorna och transportera ut det till alla organ och vävnader. Om mängden hemoglobin eller röda blodkroppar är låg, till exempel på grund av järnbrist kan detta medföra trötthet och minskad ork/prestationsförmåga. Med anledning av det så är det en viktig analys för alla som sysslar med konditionsidrott. Ferritin är ett mått på lagrat järn - ett lågt värde talar för begynnande järnbrist, och ett högt ferritin kan bland annat bero på stress eller infektion/inflammation.

Hormoner & Inflammation

* PSA erbjuds endast för män i åldersgruppen 50-75 år och finns som tillval i kassan. Du bör läsa Socialstyrelsens riktlinjer innan du tar ett PSA-test. Läs mer under Vanliga frågor.

Testosteron ökar hos mannen upp till 40-årsåldern då testosteronnivåen sedan avtar successivt med stigande ålder. Detta kan påverka träning och prestation och är därför en viktig analys. IGF-1 nivån ökar också med träning och bidrar till återuppbyggnad av kroppen. Nivåerna av IGF-1 och testosteron sjunker vanligtvis med åldern, men kan påverkas betydligt av livsstilsval, speciellt genom träning, där styrketräning av stora muskelgrupper anses ha en positiv effekt.

Stresshormonet kortisol finns med som en markör. Stress kan bero på många orsaker. Men det är den långvariga, kroniska stressen som är skadlig för oss människor. Höga stressnivåer minskar träningsresultat och prestation. Men träning har en väldigt bra förebyggande effekt på stresskänslighet och kunskapen om hur träning kan förebygga t ex stressrelaterad sjukdom så som utmattningssyndrom ökar ständigt.

Njurfunktion & Leverfunktion

Calcium bygger delvis upp skelettet, men har även tillsammans med kalium och natrium en stor roll i signalöverföringen i nervcellerna. Dessa salter balanseras noga av kroppen, men kan vara avvikande om man tar vissa läkemedel eller vid vissa sjukdomar. Njurarna har en stor roll i salt- och vätskebalansen. Kreatinin är ett av måtten på hur njurarna fungerar. Calciumhalten regleras även av vitamin-D-nivåerna och genom bisköldkörtlarna (paratyreoidea).

Avvikande saltbalans ger också diffusa symtom tidigt, men blir mer tydliga med ökad brist. Symtom kan innefatta nedstämdhet, trötthet, pirrningar och muskelkramper.

Vitaminer & Mineraler

Vitaminer och mineraler är livsviktiga ämnen som behövs för att cellerna i kroppen ska fungera. Brist på vitaminer kan ha konsekvenser på allt från blodbild, DNA-syntes, hud och hår till nervsystemets funktion. Tidig vitaminbrist ger få symtom men är viktigt att fånga upp innan besvären dyker upp. När symtom väl dyker upp kan man ha gått länge med sin vitaminbrist.

Symtomen kan vara diffusa, allmänna och svåra att sätta fingret på och därför svåra att tidigt diagnosticera utan provtagning.

Stora Hälsokontroller

Performance Test

Mäter dina blodvärden som ger dig koll på din ämnesomsättning, syreupptagningsförmåga och din muskeluppbyggnad.

Ger dig insikt i bland annat hur din sköldkörtel mår och nivån på dina blodfetter och blodvärden men även om du har viss vitaminbrist.

Upptäcker avvikelser som kan vara avgörande för din prestationsförmåga.

Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov