PEth - Alkoholkonsumtionstest

PEth är ett test för alkoholkonsumtion. Testet kan användas för att skilja total nykterhet (inget PEth) från alkoholkonsumtion, samt vid behandlingsuppföljning.

Vänligen observera att resultaten kan ta allt mellan 1-9 dagar då labben utför analysen 1 gång i veckan.

Specifika organ

PEth - Alkoholkonsumtionstest

  • Mäter PEth.
  • Ger dig en bild över din alkoholkonsumtion.
  • Indikerar om din alkoholkonsumtion riskerar att påverka din hälsa.

Vilka tester ingår i PEth - Alkoholkonsumtionstest?

De här markörerna testas:

  • Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe
  • Konfidentiella resultat online i 'Min journal' via BankID
  • Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys
  • Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat

Varför ska du beställa PEth - Alkoholkonsumtionstest?

  • Du vill förstå effekten av din alkoholkonsumtion. För dig som vill förstå din alkoholkonsumtion och vill få resultat för behandlingsuppföljning.

Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov