Pollenallergi-test

30% av Sveriges befolkning är pollenallergiker. Misstänker du att du är allergisk mot pollen och har besvär med nysningar, rinnande näsa, klåda i näsa och ögon eller känner att din andning är påverkad? Då finns det risk att du kan vara allergisk mot gräs- eller trädpollen.

Allergi

Pollenallergi-test

Mäter markörer för gräs- och trädpollen.

Ger dig svar på om du är allergisk för gräs- eller trädpollen.

Upptäcker allergi som kan tyda på att dina besvär såsom nysningar, rinnande ögon, klåda i näsa eller andningsbesvär är orsakade av pollen.

Vilka tester ingår i Pollenallergi-testet?

De här markörerna testas:

  • IgE Gräs Mix
  • IgE Träd Mix
  • Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe
  • Konfidentiella resultat online i 'Min journal' via BankID
  • Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys
  • Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat

Mer information

När kroppens immunsystem kommer i kontakt med pollen kan det bildas så kallade allergiantikroppar, IgE. Med Werlabs gräs- och trädpollenallerigtest kan man se som det finns IgE-antikroppar mot de vanligaste gräs- och trädsorterna i Sverige.

Vi erbjuder en omfattande gräspanel med vårbrodd, eng rajgräs, timotej, råg och luddtåtel samt en omfattande trädpanel med björk, hassel, al, sälg, vide och ek. Är testet positivt är man allergisk mot någon av de ingående allergenerna.

Man kan inte ställa diagnosen pollenallergi bara via ett blodtest, utan man måste samtidigt ha symtom. Ett allergitest kan hjälpa dig att urskilja om dina symtom beror på en långdragen förkylning eller allergi.

Huvudprincipen är att försöka undvika det allergiframkallande ämnet så gott det går. I flera fall räcker receptfria allergiläkemedel för att minska besvären. Ibland är dock besvären så allvarliga att receptbelagda läkemedel kan behövas, då behöver vårdcentralsläkare kontaktas för bedömning.

Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov