PSA - Prostatatest

Ett så kallat PSA-test är ett enkelt blodprov som kan indikera risk för prostatacancer. PSA-test är ett sätt att tidigt upptäcka tecken på prostatacancer. Tidig upptäckt kan leda till minskad risk för spridning av prostatacancer. I analysen ingår även testet prostatakvot vilket ger en tydligare bild än enbart PSA.


195 kr

Varför ska du beställa Prostatatest?

  • Du vill få koll på din hälsa. För dig som vill veta om du har värden som indikerar risk för prostatacancer.

Vilka tester ingår i Prostatatest?

De här markörerna testas:

  • Prostata
    PSA | PSA-kvot

Notera att det förekommer debatt kring användandet av PSA-test då det även kan leda till överbehandling, med biverkningar av själva behandlingen som följd. Långvarigt användande av mediciner innehållandes Finasterid eller Dutasterid (t ex Proscar, Avodart, Propecia) kan göra så att PSA-värdet sjunker med upp till 50%. Detta bör man ha i åtanke vid tolkning av PSA.

Genom att klicka på "Beställ"- knappen bekräftar du att du har tagit del av Socialstyrelsens riktlinjer om PSA-testning och förstår vad ett sådant test innebär.


195 kr