Vänta Barn-test

Graviditet är för många kvinnor en underbar men intensiv tid. Mycket i kroppen förändras för att anpassas till det växande barnet i magen. Alla de förändringar som en graviditet innebär är sammantaget en enorm påfrestning för kroppen och risken för att drabbas av sjukdomar som blodbrist, graviditetsdiabetes och sköldkörtelrubbningar ökar, vilket kan utgöra en risk för både mamman och barnet.

En sådan omställning utgörs till exempel av det ökade näringsbehovet. Plötsligt påverkar din livsstil samt dina kost- och dryckesvanor inte bara dig själv utan också barnet i magen. Hur ska du veta om du äter rätt? Får du och ditt barn verkligen i er tillräckligt med näringsämnen?

Vänta Barn-testet:

  • Innehåller 24 hälsomarkörer

1 295 kr

Är detta något för mig?

Vänta Barn-testet är för dig som vill få mer information om din ämnesomsättning samt en bredare bild av dina nivåer avseende olika näringsämnen och mineraler som kan påverka dig före graviditet, eller dig och barnet under graviditet.

Testet kan användas för att se om du befinner dig i riskzonen för att drabbas av någon av de vanligaste graviditetsrelaterade sjukdomarna. Testet innehåller markörer som tittar på din blodbild, dina levervärden och din genomsnittliga blodsockernivå under de senaste 2-3 månaderna (HbA1c).

I testet ingår även Glukos, sköldkörtelhormoner (TSH, T4 & T3), s-hCG, blodfetter och vitaminer/mineraler såsom Folat och Ferritin (järndepån).

Vad betyder markörerna?

Du kan klicka på respektive markör för att läsa mer.


1 295 kr