Min journal

Folkhälsopaket

Sveriges folkhälsa börjar hos dig. För att uppmärksamma vikten av god folkhälsa har vi tagit fram ett Folkhälsopaket. Det fokuserar på 3 viktiga områden: diabetes, hjärt- kärlsjukdom och sköldkörtelfunktion.

Folkhälsopaket

595 kr

  • 20 hälsomarkörer
  • Fokus på diabetes, hjärt- kärlsjukdom och sköldkörtelfunktion
  • Beställ med email eller BankID

Varför ett Folkhälsopaket?

Vår övertygelse är att nyckeln till en god folkhälsa ligger hos individen. Med ökad kunskap om sin hälsa kan den enskilde göra aktiva vardagsval för just dennes välmående och livskvalitet.

Möjligheten att få information om sin egen hälsa på ett enkelt, smidigt och tydligt sätt har tidigare varit begränsad. Med Werlabs hälsoanalyser erbjuds individer nu tekniken för detta.

Få kunskap om dina blodmarkörer genom vårt Folkhälsopaket - tillsammans strävar vi mot ett samhälle där invididen har informationen och motivationen att ta ansvar för sin egen hälsa.

  • Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe
  • Konfidentiella resultat online i 'Min journal' via BankID
  • Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys
  • Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat

Vad ingår i Folkhälsopaketet?

De här markörerna analyseras:

Osäker på vilket blodprov som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov