Folkhälsopaket

Sveriges folkhälsa börjar hos dig. För att uppmärksamma vikten av god folkhälsa har vi tagit fram ett Folkhälsopaket. Det fokuserar på 3 viktiga områden: diabetes, hjärt- kärlsjukdom och sköldkörtelfunktion.

Stora Hälsokontroller

Folkhälsopaket

Fokuserar på tre viktiga områden: diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och sköldkörtel.

Ger dig insikt i hjärt- och kärl-status, diabetes, blodstatus, lever- och njurfunktion och sköldkörtelrubbning.

Upptäcker grundläggande avvikelser för att minska risken och arbeta förebyggande avseende hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

Vad ingår i Folkhälsopaketet?

De här markörerna testas:

Hjärt- och kärlsjukdom

Diabetes

Blodstatus

Leverfunktion

Njurfunktion

Sköldkörtelrubbning

  • Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe
  • Konfidentiella resultat online i 'Min journal' via BankID
  • Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys
  • Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat

Varför ett Folkhälsopaket?

Vår övertygelse är att nyckeln till en god folkhälsa ligger hos individen. Med ökad kunskap om sin hälsa kan den enskilde göra aktiva vardagsval för just dennes välmående och livskvalitet.

Möjligheten att få information om sin egen hälsa på ett enkelt, smidigt och tydligt sätt har tidigare varit begränsad. Med Werlabs hälsoanalyser erbjuds individer nu tekniken för detta.

Få kunskap om dina blodmarkörer genom vårt Folkhälsopaket - tillsammans strävar vi mot ett samhälle där invididen har informationen och motivationen att ta ansvar för sin egen hälsa.

Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov