Min journal

Hälsokontroll XL

Förstå 8 viktiga områden för din hälsa med 43 hälsomarkörer samt en personlig läkarkommentar.

Hälsokontroll XL Plus inkluderar fler relevanta hjärt- och kärl-, diabetes-, mineral-, lever-, och njurmarkörer.

Beställ

Hälsokontroll XL Plus

Testa 8 viktiga
områden för din hälsa

XL Plus innehåller en utökad bedömning inom 5 områden.

 • +

  Hjärta och Kärl

 • Sköldkörtel

 • +

  Diabetes

 • +

  Vitaminer & Mineraler

 • +

  Lever

 • Njurar

 • +

  Blodstatus

 • Inflammation / Övrigt

Beställ Hälsokontroll XL

 • 43 hälsomarkörer - en utökad bedömning inom 5 områden
 • Snabba provsvar
 • Personlig läkarkommentar
1995 kr

Värdet av Hälsokontroll XL

inom 5 viktiga områden

C-peptid: ger en uppfattning om kroppens insulinproduktion.

Högkänsligt CRP (hs-CRP): bidrar med ytterligare en pusselbit avseende riskbedömningen för framtida hjärt- och kärlsjukdom. Vid upprepad provtagning kan högkänsligt CRP, för de flesta friska individer, användas som en sådan riskmarkör.

Transferrin & Transferrinmättnad: utökad bedömning av järnstatus.

GT & Alkaliskt fosfatas (ALP): Utökad bedömning av leverstatus.

Klorid & Fosfat: utökad bild avseende kroppens saltbalans.

Cystatin C & eGFR: Med hjälp av Cystatin C får du en beräknad njurfunktionsmarkör, eGFR (Cys C), som ger en uppskattning av din njurfunktion.

Albumin: Viktigt protein (äggviteämne) som bildas i levern. Har betydelse för transport av olika ämnen och kroppens vätskefördelning.

Varför Werlabs Hälsokontroll?

Hjälp