Hjärtat

Det finns nu klar dokumentation för att apolipoproteinerna och framförallt kvoten ApoB/ApoA1 är en bättre riskmätare för hjärt- kärlsjukdom än traditionell lipidstatus.

Den kombinerade bestämningen av apolipoprotein A1, apolipoprotein B och beräkningen av apo kvoten kan avslöja en rubbning i den lipida metabolismen och risken för att utveckla ateroskleros eller koronar hjärtsjukdom synnerligen väl och är ett bra tillskott till den klassiska HDL/LDL- kolesterolbestämningen.

Hjärt- och kärlsjukdom
Höga blodfetter är en stor riskfaktor bakomhjärt- och kärlsjukdom, här kontrollerar vi både det "goda" och det "onda" kolesterolet samt även 'Top of the line' markören apolipoprotein vilket ger en bra indikation om eventuell risk för framtida hjärtinfarkt, risknivå redovisas enligt låg, mellanhög, hög risk.

Risk för hjärtinfarkt baserat på Apo kvoten:

 • Låg risk för kvinnor är <0,60, och för män är det <0,70
 • Medelhög risk för kvinnor är 0,6-0,8. För män är det 0,7-0,9
 • Hög risk för kvinnor är >0,8. För män är det >0,9

(Resultat baserat från INTERHEART-studien. Originaldata från Yusuf S et al. Lancet 2004: 364;937-52)

Blodsocker/Diabetes
Markörer för att detektera högt blodsocker, speglar genomsnittligt sockerläget månader tillbaka i tiden.

Blodstatus/FBC
Blodvärdet samt mängden vita blodkroppar och blodplättar, alla viktiga markörer för flera sjukdomstillstånd såsom anemi, leukemi, vitaminbrister, mm.

Prover lämnas efter 8 timmars fasta. Följ upp efter 3 och 6 månader så kommer du märka vilken effekt du kan få genom egna livsstilsförändringar.

Följande tester ingår i denna analys:
 • Risk för hjärt- och kärlsjukdom
  HDL Kolesterol | LDL Kolesterol | Kolesterol-total | Triglycerider | Apo A1 | Apo B | Apo kvot
 • Blodsocker/Diabetes
  HbA1c
 • Blodstatus/FBC
  Hemoglobin (Hb) | Leukocyter | Trombocyter | Erytrocyter | MCV/MCH |  Hematokrit